שרידי בנייה. באתרים 2, 3, 6, 29, 33 ו-50 נמצאו ראשי קירות, חלקם בנויים באבנים מסותתות ברישול וחלקם באבנים מסותתות היטב, וסביבם שברים רבים של כלי חרס מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה. באתר 2 נמצאה אבן סף משולבת באחד הקירות.

באתר 5 התגלו מבנה מקומר, שרידי מבנה נוסף, מערה, בורות מים וחללים תת-קרקעיים. המבנה המקומר (2.5×2.8 מ') בנוי בחלקו העליון וחצוב בחלקו התחתון; בקיר הדרומי-מערבי גומחה בנויה שנמצא סתומה באבנים ואדמה ואולי מובילה לחדר. שטח מורם (15×15 מ') שבו מפוזרות אבני בנייה עתיקות הוא כנראה מבנה נוסף. למערה חזית חצובה ובה פתח מלבני (0.67 מ' רוחב) מעוגל בחלקו העליון. בורות המים כוללים בור עם פתח כפול (0.8 מ', 0.9 מ' קוטר) וחוליית פתח (0.8×0.8 מ') של בור מים שסביב פתחה (0.5 מ' קוטר) נחצבה מסגרת להנחת מכסה. פתח (0.5 מ' קוטר) שנמצא חסום באבן בנוי אבני גוויל בינוניות ומוביל דרך פיר בנוי לחלל תת-קרקעי; התגלה פתח דומה נוסף. כן התגלה מתקן חצוב רדוד (0.4×0.8 מ').
באתר 34, בשטח מורם, נמצאו הרבה אבנים מסותתות וכן שברי כלי חרס ואבני פסיפס לבנות.
 
מערות קבורה. מערה 22 חצובה במצוק סלע גבוה ולה פתח מלבני הפונה צפונה (1×2 מ') ומוליך לחדר פנימי (4×5 מ'). ליד הפתח חצובה בודדה המורכבת ממשטח כתישה עגול ובור איגום. כ-2 מ' מדרום לפתח חצוב פיר מלבני (1.0×1.6 מ', 2 מ' עומק), שאולי קשור למערה. למערה 38 חצר חצובה (1.1 מ' אורך לפחות, 2.5 מ' רוחב). בדופן המערבית של החצר, בחלקה העליון, גומחה קטנה, אולי להנחת נר. פתח הקבר וחזיתו
(1.4 מ' גובה לפחות) נמצאו מכוסים באדמה. למערה 39 חזית חצובה (1 מ' גובה לפחות). למערה 43 פתח מלבני שפינותיו העליונות מעוגלות (0.75 מ' רוחב; איור 2) וסביבו מסגרת חצובה. מעל פתח המערה ולאורך חזיתה חצוב מדף. סביב המערה סימני חציבה.
 
מתקנים חצובים. המתקנים נמצאו מכוסים באדמה ובצמחייה ולכן עומקם לא נמדד; לרובם צורת מלבן (4, 11, 21, 25, 41, 46; מ-0.5×1.0 מ' עד 1.4×2.0 מ'). באתרים 15 ו-17 נמצאו מתקנים מלבניים שלידם ספלולים. באתר 14 נמצאה בודדה המורכבת ממשטח כתישה מעוגל (כ-1 מ' קוטר) וספלול אגירה (0.45 מ' קוטר). בגושי הסלע הסמוכים לבודדה מצפון וממזרח חצובים ספלולים (0.12, 0.18 מ' קוטר). מתחת לבודדה ולספלולים נמצא חלל תת-קרקעי.
באתר 13 נמצא מתקן חצוב רבוע (0.52×0.53 מ', 0.2 מ' עומק) ועל גוש סלע סמוך ממזרח נמצא מתקן חצוב עגול (0.7 מ' קוטר, לפחות 0.3 מ' עומק). מתקנים 20, 35 ו-36 (0.6 מ', 0.22 מ', 0.35 מ' קוטר), חצובים בגושי סלע; ספלולים 35 ו-36 נמצאו מלאים אדמה. מתקן 46 (0.6 מ' קוטר) חצוב בגוש סלע מפולס (10×15 מ').
 
גת. לגת 23 משטח דריכה קטן (1.0×1.3 מ') שדופנו המערבית שבורה, ובור איגום עגול (0.46 מ' קוטר).
 
קולומבריום (12; איור 3). שרדו שתי דפנות ובהן 12 כוכים באזור שכנראה שימש בשלב מאוחר מחצבה.
 
באר. נמצאה באר (32; 3.4 מ' קוטר) מלאה מים שבחלקה העליון מתקן מתכת ומעליה מבנה מקומר (2.5 מ' גובה); הבאר והמבנה בנויים מאבנים מסותתות.
 
בורות מים. לבור 1 (0.5 מ' קוטר הפתח, כ-5 מ' עומק) חוליית פתח חצובה באבן רבועה (0.7×0.7 מ') שעל צדה המערבי ספלול קטן. בור 10 נמצא סתום באבנים ואדמה.
 
מחצבות. שטחים גדולים סביב המתחם הבנוי של המנזר הוגדרו כמחצבות, ברובן תעלות ניתוק (8, 18, 28, 44, 45, 47–49) ובחלקן חציבות מדורגות בהתאמה לטופוגרפיה (9, 16, 19) המעידות על הסרת אבנים (0.3×0.4×0.7 מ'). שתי מחצבות (37, 40) נמצאו מכוסות באדמה.
אתר 47 הוא שטח גדול (50×100 מ') שבו סימני חציבה (עד 2 מ' עומק) וכן ספלולים אחדים ואגנים חצובים. בפינה הצפונית-מזרחית של האתר, מתחת למצוק סלע שעליו חציבות, נמצאה מערה (10×15 מ' לפחות) שאולי שימשה למגורים, ולידה גוש סלע שבו כוך קבורה חצוב, שכנראה נותר לאחר שסביבתו נחצבה. במרכז האתר נמצאו שתי מערות נוספות, אולי מערות קבורה.
 
ערמת אבני סיקול. התגלתה ערמה (24; כ-3 מ' קוטר) של אבני גוויל בינוניות וקטנות.
 
קירות טרסה. רוב הקירות (30, 31, 42) בנויים משני פנים של אבני גוויל ואבנים מהוקצעות בשימוש משני וביניהם מילוי אבנים קטנות. קיר 27 (כ-25 מ' אורך) בנוי שורה אחת של אבני גוויל גדולות ולו תוואי מתעגל. צמוד אליו ממערב מתקן (1.4×2.1 מ') שחציו חצוב וחציו בנוי אבני גוויל.
 
במתחם המחסנים של המנזר נמצא משולב בקיר תמך שבר עמוד עשוי אבן קשה (0.65 מ' קוטר; 0.9 מ' אורך).