בריבוע B8 נחשפו שרידי מבנה מגורים פרטי סמוך לחומת העיר. על רצפת החדר הקרוב לחומה נמצא מכלול גדול של כלי חרס לרפאות, בהם קנקנים. לאחד הקנקנים שתי ידיות שעל כל אחת מהן טביעת 'למלכ' (איור 2). לרוע המזל, קטע הטביעה שבו מופיע שם העיר אינו ברור בשתי הידיות ואין אפשרות לפענחו. אף שנמצאו בשנים האחרונות ידיות אחרות עם טביעות 'למלכ', כאן הן נמצאו לראשונה באתרן. הידיות שנמצאו בלוקוס חתום מעל רצפת מגורים מסייעות בתיארוך ההרס של העיר בשכבה VIB שנת 701 לפסה"נ.

 
בריבוע C7 נחשפו שרידים נוספים של בית העמודים שהתגלה לראשונה בריבוע C8 בשנת 2008. עמוד שלישי נפול נוסף על שני עמודים קודמים שנתגלו עומדים (איור 3). נמשכה חשיפתה של רצפת האבן במבנה זה, בין ריבועים C8 ו-B8; עם זאת, אופי הרצפה לא הוברר ולכן לא נקבע עדיין אם זו רצפה של אורווה או שמא סמטה ללא מוצא (ר' איור 3).
 
נעשה ניסיון להרחיב את חשיפת בית המלאכה לאריגה שנחשף בשנים 2008-2007 בריבועים E6 ו-E7 לריבוע D7 ונמצאו שרידים של אזור הכנת אוכל: טבון וכמות גדולה של כלי חרס על הרצפה. נלקחו דגימות מכלי החרס הרבים, בהם קנקנים וקערות מריבועים D7 ו-B8 לבדיקת המשקעים בניסיון להתחקות אחר תכולת הכלים.
 
בריבוע D7 נחשפו שני קירות גדולים (W7004 ,W7003; איור 4) שנבנו הישר על מפולות ההרס של המאה הח' לפסה"נ ותוארכו לתקופה הרומית. אופי המבנה מהתקופה הרומית אינו ברור אולם עד כה אלה הם שרידי המבנה היחידים מתקופה זו שהתגלו בתל.
 
נמשך החיפוש אחר שער העיר בחלק הדרומי של שטח V, שם נחשפו שרידיה של מערכת ביצור אדירה בריבועים M4 ,M3 ,L4 ו-N2 שכללו חלקים של חומת העיר המסיבית, חלקלקה עשויה מגיר כתוש ובסיסה (ייתכן שזהו קיר קדום מתקופת הברונזה הקדומה). בסך הכל נחשפו יותר מ-70 מ' של חומת העיר (ר' איור 1). בריבוע N2 נחשפו שרידי מבנה נוסף שעל פי הממצא התגוררה בו ככל הנראה משפחה אמידה. חפץ מיוחד שנמצא בו הוא קסת אבן מעוטרת לשימוש קוסמטי (איור 5).
 
דומה שכל המבנים שנחשפו בעונה זו הם משכבה VIB המתוארכת לסוף המאה הח' לפסה"נ. לא נמצאו עדויות ליישוב הפליטים בשכבה VIA ונראה שהעדר זה והנוכחות הדלילה בשכבה זו המוכרת מעונות קודמות מעידים שההתיישבות באתר בראשית המאה הח' לפסה"נ הייתה ארעית וקצרת ימים.
 
נמצאו נרות פולחניים נוספים מתקופת הברזל 2 וצלמיות מהתקופה הפרסית (איור 6) המדגישים את אופיין הפולחני של הפעילויות שנעשו באתר סמוך לשטח V. הממצא מחזק את ההנחה שעלתה בעונות קודמות על קיומו של מקדש ביתי ומרכז פולחני באזור הסמוך לשטחים IV ו-V.