המחצבה (איור 1) שימשה להפקת אבני בנייה גדולות (מידות משוערות: 0.6×0.8 מ', 0.5–0.7 מ' גובה) באמצעות תעלות ניתוק רחבות (כ-0.2 מ'). במילוי של אדמה חומה, מעל לסלע, נמצאו מעט חרסים, שהמאוחרים בהם מתוארכים לשלהי ימי הבית השני. ייתכן כי האבנים הגדולות שימשו לבניית החומה השלישית, שהוקמה כ-300 מ' מדרום למחצבה.

 
סמוך למערה ולמחצבה מוכרים קברים ושטחי חציבה רבים, ובהם מחצבה שנחשפה כ-50 מ' מערבה (הרשאה מס' 5314-A), ובה נתגלה ממצא דומה.