מבנה 1 (5×9 מ'; איורים 1, 2) שוכן בקצה המערבי של האתר, והוא כולל שני חדרים. הקירות (W303-W300; כ-0.7 מ' רוחב, 1.2 מ' גובה השתמרות) נבנו משני פנים של אבני גוויל, שלוכדו באדמה ואבנים; הם טויחו באדמה. רצפת המבנה עשויה אדמה מהודקת. המבנה קורה בענפי שיטה שמעליהם הונחה מעזיבה מהודקת (שיחים ואדמה מהודקים); שרידים מהקירוי התגלו על רצפת המבנה ובמפולותיו. בחדר המזרחי של המבנה (לוקוס 100; 3.5×3.5 מ') התגלו שלושה פתחים (0.7-0.5 מ' רוחב). שניים מהם, בקירות הצפוני והמערבי, התגלו חסומים בקירות צרים, ונראה על כן כי בשלב כלשהו הם הוסבו לשמש כנישות. שינוי זה בייעוד הפתחים מלמד כנראה על שני שלבי משנה במבנה. בפתח הקבוע בקיר הדרומי של החדר התגלה סף בנוי באבנים. בקיר שמפריד בין שני החדרים, בגובה של כמטר אחד מעל הרצפה, נחשפה נישה (לוקוס 106; 0.4×0.5 מ'), ששימשה כנראה לאחסון. על רצפת החדר, סמוך לפתח הדרומי, נחשף מוקד (לוקוס 123). בחדר המערבי של המבנה (לוקוס 101; 3.5×3.7 מ') התגלה פתח בקיר המערבי. על הרצפה בכל פינות החדר התגלו מתקנים, הקבועים ברצפות ותחומים באבנים (לוקוס 103 — 0.3×0.5 מ'; לוקוס 107 — 0.5×0.6 מ'; לוקוס 108 — 0.9×1.4 מ'; לוקוס 109 — 0.5×0.5 מ'). מחוץ למבנה נחשפו מפולות וכן ארבעה מוקדים (לוקוסים 119-116). במרחק של כ-35 מ' מצפון למבנה הובחן מתקן מלבני (2.5×3.0 מ'), שנבנה מנדבך אחד של אבנים, והוא דומה למתקנים בנויים שנחשפו בחפירות העונה הקודמת באתר (ר' חדשות ארכיאולוגיות 121. לוקוסים 49, 61), וששימשו אולי לתפילה.

במבנה 1 התגלו על הרצפה שני שברים של שפת קערה (מטיפוס 'כלי מכעיס'), שמקורם כנראה באילה שבעקבה (איור 3: 1), ובסיס פך (? איור 3: 2), המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה. מתחת למפולות המבנה התגלה מעט חומר אורגני, הכולל שרידי אריגים וחבלים, שרידי עצי שיטים, גלעיני תמרים, קליפות שקדים וכמה עצמות בעלי חיים. סמוך למתקן 107 התגלה חבוי פעמון נחושת שלו ענבל ברזל (איור 4) ולידו גללי צאן, המלמדים שתושבי המקום עסקו בין היתר בגידול צאן. על רצפת החדר המזרחי התגלתה גמה מזכוכית חלקה (איור 5), שזמנה כנראה התקופה האסלאמית הקדומה. כן התגלו במבנה מעל הרצפה סיג נחושת יחיד ומסמר.
 
מבנה 2 (3.3×4.8 מ'; איורים 6, 7) נמצא בקצה המזרחי של האתר, סמוך למקור המים של באר אורה ממערב. המבנה מרוחק כ-140 מ' ממזרח למבנה 1. המבנה כולל חדר יחיד, שקירותיו (W309-W306; כ-0.5 מ' רוחב, 0.9 מ' גובה השתמרות) נבנו משני פנים של אבני גוויל וחלוקי נחל שלוכדו באדמה. רצפת המבנה (לוקוס 122) עשויה אדמה מהודקת. על הרצפה התגלו שלושה שברי גוף של כלי חרס שאי אפשר לתארכםוגללי צאן. פתח המבנה (0.5 מ' רוחב) נקבע בקיר המזרחי, ולו סף בנוי באבנים. במרכז המבנה, בתוך מפולותיו, בגובה של 0.15 מ' מעל הרצפה, נחשף מוקד (לוקוס 131), המלמד שגם לאחר נטישת המבנה והתמוטטות חלק מהקירות נעשה בו שימוש. מחוץ למבנה נחשפו מפולותיו, הכוללים אדמה ואבנים. סמוך לקיר המערבי של המבנה מחוץ נחשף מוקד נוסף (לוקוס 127). בחזית המבנה, מול הפתח, הובחן משטח מסוקל. שני משטחים מסוקלים נוספים הובחנו מצפון למבנה ובמדרגת נחל הגבוהה מהמבנה.

מבנה 3 (3×3 מ'; איורים 7, 8) מרוחק 20 מ' ממזרח למבנה 2. המבנה כולל חדר יחיד, שקירותיו מעוגלים (W313-W310; כ-0.5 מ' רוחב, 0.7 מ' גובה השתמרות) והם נבנו באבני גוויל שלוכדו באדמה. רצפת המבנה (לוקוס 130) עשויה אדמה מהודקת. פתח המבנה (0.5 מ' רוחב) נקבע בקיר הצפוני. על סמך גובה השתמרות הקירות וכמות מעטה יחסית של אבני מפולת נראה כי המבנה לא היה מקורה. סמוך לקיר המערבי של המבנה מחוץ נחשפו שני מוקדים (לוקוסים 128, 132). ממזרח למבנה הובחן משטח מסוקל (לוקוס 120). מצפון-מזרח למבנה הובחן מתקן מעוגל עשוי מאבנים. מצפון-מערב למבנה הובחנו מתקנים שנבנו באבני גוויל וחלוקי נחל. תוכניתם של מבנים 2 ו-3 דומה לזו של מבנים נוספים שנחשפו ותועדו בסביבה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 114, חדשות ארכיאולוגיות 121).