שטח 2000
נפתחו שתי תעלות חפירה (איור 2). אחת (לוקוס 2072; 3.5 × 5.5 מ') במגדל הדרומי-מזרחי של המצודה, שקירותיו היו שלמים למעט הקיר המזרחי. על גבי החלק המערבי של הרצפה הרומית המקורית של המגדל נמצאה כתם שרפה גדול למדי שהכיל 20 מסמרי ברזל (לוקוס 2076; 76.82 מ') שמקורם אולי בסולם שהוליך לגג. תחת כתם השרפה היה מילוי  של אפר שחור, פיח וגושי עץ מפוחם (לוקוס 2077; 76.62 מ'), כנראה שרידי קורות עץ נפולות מרצפת הקומה העליונה. החפירה הסתיימה ככל הנראה מעט מעל הרצפה הרומית המקורה על פי מטבע שנמצא (76.2 מ').
תעלת חפירה שנייה (לוקוס 2071; 2.5 × 6.0 מ') נפתחה מחוץ למצודה במפגש קירות W510 ו-W514 ונחשף בה הפן החיצוני של קיר W510 והקיר הצפוני של המגדל הדרומי-מזרחי

(514), שניהם נבנו מאבני שדה לא אחידות שצופו בטיח. שני הנדבכים התחתונים של קיר 510 היו יסוד של אבני שדה גדולות שחרגו מעט מהקיר שמעליהם. קיר 514 היה דק בהרבה וחסר יסוד. לא הובחן שריד  של חפיר הגנה חיצוני.

 

שטח 5000
העבודה התחדשה במסדרון הכניסה לשער הראשי (המזרחי) של המצודה ובחדר שנמצא מצפון לו (לוקוס 5022; איור 3). בעונות הקודמות התגלתה גומחה עגולה למחצה (לוקוס 5015) בקיר המזרחי של המצודה (W517) ובחזיתה משטח אבן בנוי (לוקוס 5025) שאליו היו צמודים שני ספסלים (לוקוסים 5044, 5045) שניגשו לקיר 523 בצפון ולקיר 525 בדרום ונמשכו לתוך השטח תחת תחנת המשטרה המנדטורית. בחזית המשטח הובחנו ארבע רצפות טיח עוקבות, הנמוכה (לוקוס 5024; 76.1 מ') נחפרה בעונה זו. ממצאים המיוחסים לרצפה זו כללו עצמות בעלי חיים, קרמיקה, שברי זכוכית, מטבע ואולי אבן בליסטרה. ארבע רצפות רומיות עוקבות התגלו גם במסדרון הכניסה. בין מסדרון הכניסה לשטחים שמדרום הפריד קיר מחיצה (W532) המשויך לרצפה השלישית (לוקוס 5029). לאורך מסדרון הכניסה היה ספסל אבן (לוקוס 5028) שניגש לקיר 532.
בשטח התחום באומנות הבולטות של קשת הכניסה נחשף מפלס מטויח מעובה (לוקוס 5026; 76.35 מ') ששייך לרצפה הרומית הרביעית הגבוהה ביותר. המפלס שכיסה את אבני הסף של השער מצביע על כך שהסף לא היה עוד בשימוש באותה עת. שלוש הרצפות הרומיות הקדומות יותר ניגשו לאבני הסף שנחשפו במפלס 76.29 מ' (לוקוס 5030). מחוץ לסף, תחת הרצפה הגבוהה ביותר (לוקוס 5032) נקברה עצם גדולה של גמל. הסף נבנה מאבנים מהוקצעות מטויחות בטיח עבה שבמרכזו גוש אבן מלבני ומשני צדדיו שתי אבנים מסותתות בקפידה ששימשו מזוזות לדלת ובלטו פנימה (מערבה). המזוזות היו מסותתות כך שבסיסיהן, הניכרים בחורים עגולים עמוקים, היו נמוכים בכמה סנטימטרים ממפלס הסף. אלה, והחריצים העגולים למחצה שנראים על שתי האבנים מעידים כי שער המצודה המקורי היה של דלת דו-כנפית שנפתחה פנימה. כיוון ששתי הרצפות הרומיות העליונות כיסו את המזוזות, נראה שהשער הדו-כנפי יצא משימוש בשלב מאוחר. על הרצפה הרומית הקדומה בתוך השער (לוקוס 5034; 76.07 מ') נמצאו מונחים 24 מסמרי ברזל הקשורים לכתמי שרפה, ככל הנראה מהדלתות הדו-כנפיות. עוד נמצא על רצפה זו חפץ ברזל שעשוי להיות מנגנון הנעילה של השער. נוסף על כך, הקירות שבפנים למזוזות השער האדימו מחום כבד ושרפה, עדות נוספת לשרפה המציינת את סופו של שלב זה, כפי שהתגלה בכל מקום במצודה. תחת הרצפה הרומית הראשונה (הקדומה; לוקוס 5034) הונחה תעלת ניקוז (לוקוסים 5036, 5037) במסדרון הכניסה ואל מחוץ לשער.
בחתך החפירה המערבי של שטח 5000 השתמרה עדות לפעילות ססמית לאחר נטישת המצודה. נראה שמפולת לבני טין (3 נדבכים רוחב, 13 נדבכים גובה) קרסה מדרום לקיר 523 ונחה הרחק על גבי הרצפה הרומית הגבוהה (לוקוס 5018). ייתכן שנפילת הלבנים בגוש אחד היא תוצאה של אירוע הרסני יחיד. 

  

שטח 7000
נפתחה תעלת חפירה (לוקוס 7040; 2 × 4 מ'; איור 4) מצפון לחדר הרומי (לוקוס 7036), ממערב לגרם המדרגות וליד מגדל הפינה הדרומי-מערבי. מהחדר הוביל פתח ולו שתי מדרגות למסדרון אחורי (לוקוס 7060) בצד הצפוני של קיר W533. בחפירות במסדרון התברר שגרם המדרגות מורכב מ-17 מדרגות אבן גדולות, שבע מהן היו עדיין באתרן (איור 5). בשני קצות משטח לבנים מרכזי (W534) היו שתי מערכות של מדרגות שהיו נגישות מהמסדרון האחורי ופנו בעלותן על משטח הלבנים.
המסדרון האחורי היה מלא במפולת (איור 6). מסגרתו נבנתה משלושה נדבכים של אבני גזית נאות, שכל אחת מהן מסותתת בצורת L כדי ליצור מזוזה. האבנים סותתו בקפידה והותאמו למקומן ללא טיח הנראה לעין. רוחב הפתח היה 0.8 מ' וגובהו כ-1.8 מ'. בקירות המזרחי והמערבי (W550 ,W519) של המסדרון האחורי, מבפנים לכניסה וכ-0.5 מ' תחת ראש הפתח נחצבו מגרעות מרובעות שהיה בהן ככל הנראה בריח לנעילת השער. המגרעת במערב נמשכה ככל הנראה דרך קיר 550 לתוך מגדל הפינה הדרומי-מערבי, כך שהשער היה ניתן לנעילה מתוך המגדל. נראה ששני חריצים אופקיים כ-0.25 מ' תחת למגרעות נוצרו בחסימה חוזרת של השער בלוח עץ שננעל למקומו בבריח. הגילוי של סף מטויח בשכבת טיח עבה מהתקופה האסלאמית הקדומה (לוקוס 7082; 77.29 מ') מעיד שהשער עדיין תפקד בשלב ההתיישבות העיקרי האחרון של המצודה. הסף הרומי המקורי שתחתיו היה עשוי אבן גדולה אחת בין המזוזות (לוקוס 7090; 76.92 מ'). מבפנים לסף זוהה לפחות מפלס רצפה אחד (לוקוס 7085; כ-76.8 מ'). ממצאים המשויכים לרצפה 7085 כללו קרמיקה, זכוכית ועצמות בעלי חיים וכן כמה שברי ברזל המייצגים לפחות ארבעה מסמרים וחפצי פרזול אחרים של דלתות שהיו מרוכזים מבפנים לשער בצדו המזרחי. ייתכן שהיו רצפות רומיות קדומות יותר השייכות לשער, אך סיום החפירה לא אפשר בדיקה נוספת. במגדל הפינה הדרומי-מערבי נפתחה תעלת חפירה חדשה (לוקוס 7041; 3 × 6 מ') שהגישה אליה הייתה מהמסדרון האחורי. החפירה בשטח זה הוגבלה לכניסה לשער (0.94 מ' רוחב) והפן הפנימי של קירו הצפוני (W551). במגדל נחשפו הרצפה האסלאמית הקדומה (לוקוס 7066; 77.62 מ') וארבע רצפות רומיות. במפלס הרצפה הרומית הנמוכה ביותר (לוקוס 7084; 76.70–76.65 מ') הונחו כסף בכניסה למגדל שלושה גושי אבן מהוקצעים בגסות.

שטח 9000
השטח ממזרח לקיר W536 היה חדר שבו סדרת רצפות רומיות (איור 7). בתחילת העונה נחשף מפלס עפר מהודק המייצג כנראה את הרצפה הרומית השנייה מלמטה. החומר השייך למפלס זה (לוקוסים 9027, 9030; כ-77 מ') כלל מטבעות, עצמות בעלי חיים, קרמיקה, זכוכית ומשקולת פלך. החדר הכיל כמה מתקנים בנויים, הבולט בהם היא כירה מטויחת גדולה (לוקוס 9026), תחומה בלבנים שניגשו לקיר W539. הכירה הייתה מלאה בפחם, אפר, עצמות שרופות, חרצן של תמר, קרמיקה, זכוכית, שברי ברזל ושלושה מטבעות. הרצפה המקורית התחתונה (לוקוסים 9035, 9037; 76.92 מ') כללה אבני ריצוף מטויחות בצד המערבי של החדר ונמצאו עליה חפצי ברזל רבים, שלושה מטבעות ואבני משחק. בבדיקה תחת הרצפה הקדומה נחשף מצע חצץ שהונח לפילוס כאשר נבנתה המצודה לראשונה. בחפירות מצפון לקיר 536 התברר שכל הנדבכים למעט התחתון של קיר (W539) הוסרו לאחר הבנייה הראשונית כדי ליצור מסדרון לאורך הקיר המערבי של המצודה (W518).
תעלת החפירה (4.5 × 4.5 מ') הורחבה צפונה  כדי לאתר את גרם המדרגות בכניסה למגדל הפינה הצפוני-מערבי. בגובה 78.4 מ' נמצא מפלס אסלאמי קדום (לוקוס 9043). המדרגה הגבוהה של גרם המדרגות במגדל הפינה נחשפה באתרה, הישר ממערב לקיר W553. משטח לבני הבוץ (לוקוס 9045) התגלה באותו מפלס בין קירות 552 ו-518, בדומה למשטח השייך לגרם המדרגות בשטחים אחרים (ר' לוקוס 2019 בחדשות ארכיאולוגיות 117). מדרגה שנייה נמצא הישר מצפון ותחת המדרגה הראשונה (מפלס ראש המדרגה כ-78.19 מ'; המדרגה השנייה כ-78.03 מ').
בהרחבה נוספת (1.25 × 3.50 מ') מצפון לקיר המצודה הצפוני (W558) וממזרח לקיר 553, נחשף ראשו של טבון אסלאמי קדום (לוקוס 9047; כ-1 מ' קוטר). דופנותיו שנבנו מטבעות חד-מרכזיות של רעפים כוסו בטיח והפתח היה למערב.

 

שטח 1000 – בית המרחץ
החפירה נמשכה בחדרים הקר והפושר התחומים בצפון בקיר W545, במזרח בקירות W554 ו-W556 ובמערב בקיר W546 (סה"כ 8.5 × 9.0 מ'; איור 8). אל מכלול המרחץ נכנסו במזרח דרך חצר מרוצפת באבנים מסותתות היטב (לוקוס 1032). מסד נמוך (W556) מאבנים מסותתות היטב ומטויחות סימן את הגבול בין החצר לבית המרחץ ממערב. גגות החדרים הקר (לוקוס 1008) והפושר (לוקוס 1033) נתמכו בשש אומנות אבן גדולות המסודרות בשני טורים של שלוש. המרחב בין האומנות שימש ככל הנראה מעבר בין החדרים וכניסה למכלול מן החצר. הקירות והרצפה של החדר הקר טויחו בטיח הידראולי עבה ואילו הטיח בחדר הפושר היה דק יותר ולא הידראולי. בהרחבה של החדר הקר לכיוון צפון-מזרח נחשף אמבט טבילה (לוקוס 1031; עומק יותר מ-1 מ'; איור 9) תחום בקירות 554, 557 ו-559. לקרקעית האמבט ירדו ארבע מדרגות לאורך הצד המערבי. מעל האמבט נבנה אגן גס ועגול למחצה וקיר אבן (W555) לאחר שזה יצא מכלל שימוש. קיר משני זה שייך ככל הנראה להתיישבות בדואית שעדות לה נמצאה בכל שטח מכלול המרחץ.