החפירה נערכה בשתיים משש טרסות בתוך אפיק משני המנקז שטח של כ-30 דונם (איור 1). אורך הטרסות מותאם לרוחב האפיק – כ-30 מ' בטרסה התחתונה ו-7-6 מ' בעליונה.
נחפרו חתכים ונוקו הטרסות התחתונה (לוקוס 1; איור 2) והעליונה (לוקוס 2). מהחתכים עולה שהטרסות נבנו משתי שורות של אבנים קטנות שיצרו קיר בגובה נדבך אחד (0.35 מ' רוחב, 0.15-0.10 מ' גובה). האבנים הונחו על אדמת הלס שבאפיק. לא נתגלה ממצא שעשוי לתארך את בניית הטרסות. נראה שגודל אגן הניקוז הכתיב את אופי הטרסות שמילאו תפקיד באצירת הקרקע והנגר העילי ובמניעת סחיפה ואפשרו בכך את עיבוד הקרקע.