שטח 2000 (איור 2)
קיר 502 שנחשף בעונת 2003 הוסר ונפתח שטח עד לקיר 520 במערב. בתחתית התעלה, מעל הסלע הטבעי שעליו נבנתה המצודה, התגלו כמה רצפות עם חפצים נלווים, בהם כלי חרס ומטבעות. רצפת הטיח הנמוכה ביותר (לוקוס 2067; מפלס 76.08 מ') יוחסה לאלמנט בנוי המורכב מלוחות אבן שהונחו בניצב, כנראה לתמיכה בספסל. בשקע בסלע הטבעי בין לוחות האבן נמצא בור (לוקוס 2069) שבתוכו וסביבו התגלו כשלושים מטבעות ברונזה וצפחת כמעט שלמה. הרצפה (לוקוס 2067) היתה מכוסה בשכבת אפר, שיוחסה במקומות אחרים במצודה למעשה הרס (ר' חדשות ארכיאולוגיות 117). כמו בשטחים אחרים, הונחה רצפה חדשה הישר על גבי מפלס ההרס. חפירות בשטח זה יימשכו בשנת 2006.

 

שטח 5000 (איור 2)
התעלה שנפתחה בעונת 2004 בחזית (לכיוון מזרח) תחנת המשטרה הבריטית והתגלתה בה שורת עמודים לתמיכת המרפסת הקדמית שלה, הורחבה בעונה זו מזרחה ונחשף מעבר (לוקוס 5005) דרך הקיר המזרחי של המצודה (W510). דיפון הגזית לאורך צדי המעבר נשדד. אלמנט עגול למחצה מאבן (לוקוס 5011) ניגש לצד הדרומי של הכניסה ואפשר שהוא תמך בבסיס קשת. אל קיר 510 ניגשו שני קירות (W532 ,W525) בזווית ישרה והמשיכו את מעבר הכניסה פנימה.

 

שטח 6000 (איור 2)
בשטח הנמצא מצפון לשטח 5000 ולאורך קיר 517 (5 × 6 מ'), נתגלו מתחת וקרוב לפני השטח שלושה קירות לבנים (W530 ,W524 ,W523) שיצרו עם קיר 517 חדר כמעט רבוע

(4 × 4 מ'). קיר 523, הדרומי (כ-1 מ' עובי מרבי) רחב בהרבה מקירות הלבנים הפנימיים האחרים במצודה שהתגלו עד היום. הנחת הלבנים מיוחדת: בכל נדבך שורה מרכזית של לבנים גדולות מרובעות ומשני עבריה חצאי לבנים (איור 3). במרכז החדר (לוקוס 6009) היתה מונחת קורה שרופה באתרה (כ-2 מ' אורך; מפלס 76.8 מ'), ככל הנראה מהתמוטטות מערכת הקירוי או הקומה העליונה, לאחר נטישת המצודה (איור 4). החדר היה מלא בשכבות חול (0.3–0.5 מ' רוחב; 1–3 ס"מ עומק) שהכילו כתמי שרפה רבים וכן פיסות גיר לבן, אך לא זוהו רצפות טיח. בכמה מכתמי השרפה הובחן מה שנראה כחומר אורגני, ככל הנראה זרעים וגללים מאובנים, השייכים כנראה לפעילות בדואית עונתית לאחר נטישת המצודה.

 

שטח 7000 (איורים 5, 6)
נפתח ריבוע ממזרח למגדל הפינה הדרומי-מערבי של המצודה והשער האחורי הסמוך שנתחם מדרום בקיר הדרומי של המצודה (W519). הממצא העיקרי בשטח היה שרידי גרם מדרגות ליד הכניסה למגדל הפינה הדרומי-מערבי, סמוך לפשפש, הדומה לזה שליד הכניסה למגדל הפינה הדרומי-מזרחי של המצודה בשטח 2000 (נחפר בעונת 2003). החלקים הנמוכים של גרמי המדרגות נבנו מבלוקים מסותתים היטב ואילו המדרגות העליונות היו כנראה מעץ שלא שרד. גרם המדרגות בשטח זה היה מורכב ממשטח עשוי לבנים (לוקוס 7017) על מסד אבן, שנמשך צפונה מקיר 519. שלוש המדרגות הנמוכות נמצאו באתרן, המדרגה התחתונה פונה בזווית ישרה מערבה. חמש המדרגות הבאות נמצאו כפי שהן נפלו. קיר לבנים הרוס מאוד

(W529) כיסה בחלקו את משטח גרם המדרגות (לוקוס 7017), שנבנה על גבי קיר לבנים קדום יותר (W534). קיר לבנים נוסף (W533) בפינה הצפונית-מערבית של השטח ניצב לקיר 529 ונמשך לתוך המחיצה המערבית. בתוך מיתקן עגול למחצה בנוי לבנים, הנמצא בפינת קירות 534 ו-533 (לוקוס 7020; מפלס 76.89 מ') נמצאו שני מטבעות. בפינה הדרומית מזרחית של השטח (לוקוס 7021) נמצאה אבן שחיקה מגרניט עם זרבובית, משוקעת בחלקה במחיצה המזרחית.

 

שטח 8000 (איורים 5, 6)
נפתח ריבוע מצפון לשטח 7000, תחום במערב בקיר המצודה (W518) שהיה מורכב משבעה נדבכי לבנים על מסד אבן. הישר מתחת לפני השטח נחשפו שתי מערכות של קירות לבנים. כיוונה הכללי של מערכת קירות אחת (W522 ,W521) מזרח–מערב. הקירות ניגשו לקיר 518 והם מאוחרים לתקופה הרומית המאוחרת. מערכת הקירות השנייה (W527 ,W526) היתה בנויה היטב ונראה שהיא מהתקופה הרומית המאוחרת (ראשית המאה הד' לסה"נ). קיר 526 נמשך במקביל לקיר 522 וקיר 527 ניגש לקירות 521 ו-526. בצד הצפוני של קיר 522 התגלה בור גדול (לוקוס 8014) מלא באדמה מושחרת. הוא נכרה עד למפלס 77.19, השתפע מזרחה ונמשך לתוך המחיצות המזרחית והצפונית.