שטח I
נחפר ריבוע אחד שבחציו הדרומי התגלתה מתחת לפני השטח רצפה עשויה מאבנים קטנות מהודקות (לוקוס 103; איור 1). הרצפה שלא היתה קשורה לקיר כלשהו משתרעת על ראשי שני קירות (W106 ,W104) ונקטעת בקו לא ישר. היא כיסתה רצפה קדומה יותר מאבנים גדולות שביניהן מילוי אדמה (לוקוס 107; איורים 2, 3). רצפה 107 כיסתה מילוי של אדמה מהודקת ושכבה נוספת של אבנים (לוקוס 109; איור 4), ששימשה תמיכה לרצפה. רצפה 107 ניגשת אל הפן הדרומי של קירות 104 ו-106. מתחת לפינה הדרומית-מערבית שלה נמצאו באתרו צינור עשוי חוליות חרס (53 ס"מ אורך ממוצע) הנמשך לצפון-מערב (איורים 4, 5). הנחת הצינורות חתכה את קיר W113 הקדום שנבנה מאבני בזלת גדולות מהוקצעות. קיר 104 נבנה על שרידי קיר 113 וקדם לבניית קיר 106 שעשה בו שימוש. הוא היה עשוי מאבנים מלבניות והיתה לו מדרגה בפן החיצוני שכוסתה על ידי רצפה 107. קיר 106 נבנה בגסות משתי שורות מקבילות של אבנים ומילוי של אבנים קטנות. רק לפן הצפוני של הקיר היתה חזית מסודרת יחסית – שלושה נדבכים של אבנים מלבניות מסותתות אופקיות שהונחו על שכבה קשה מאוד של מלט, אשר הונח על נדבך של אבנים מסותתות אנכיות (כ-0.25 × 0.50 מ' מידות האבן). הקיר הוקם על שכבה מפולסת של אבני בזלת קטנות (איור 6). הפן הדרומי שנותר גס מאוד, מעיד כי לא היה חשוף וכי הקיר שימש קיר תומך. המשכם של הנדבכים העליונים והריצוף הסמוך מזרחה נשדדו ורק הנדבך האנכי התחתון עם המלט עליו השתמרו (איור 7). כ-25-20 ס"מ מעל בסיס קיר 106 נמצא משטח מטויח שניגש לפן הצפוני של הקיר, אך לא נמצאה עדות לטיח על הקיר עצמו. קיר 112 שקטע קטן ממנו נחשף בתחתית המחיצה המזרחית ניגש אל קיר 106.

 

שטח II
בשטח (6.5 × 10.0 מ'; איורים 8, 9) נחשפו שרידים מופרעים מאוד של מיתקן מרוצף עם תנור שנבנה על גבי מבנה קדום. בפינה הצפונית-מערבית הרס קבר מאוחר שלא נחפר חלק מהמיתקן. קירות המיתקן נשדדו כולם ולכן גודלו המדויק לא הוברר. נראה שהחלק הדרומי של המיתקן הוסר בעבודות עפר קודמות שלא תועדו. המיתקן רוצף באריחי חרס מרובעים שהותאמו היטב (31 × 31 × 4.5 ס"מ בממוצע), פניהם העליונים קעורים ועליהם עדות לטיח.
במרכז החלק הצפוני של השטח המרוצף נמצאו שרידי שלושה קטעים של תנור. במרכז עמדה על הרצפה יחידה עשויה אבנים מסותתות אשר נבנתה כמקשה אחת (W214) והיתה שרופה מאוד. היחידה דופנה ממזרח וממערב בלבנים, שבודדו אותה מיחידות התנור שמצדדיה. נוסף על בידוד הלבנים נמצא בידוד מחומר תנורים. מדרום לקיר 214 נמצאו שלוש לבנים מרוחקות 20 ס"מ זו מזו. התנור המערבי (לוקוס 208) היה הרוס כמעט לחלוטין. התנור המזרחי (לוקוס 213) השתמר מעט טוב יותר. הוא שוקע בחלקו ברצפה ונטה עמוק יותר בכיוון צפון. רצפת התנור היתה עשויה מאריחים קטנים מאלה שבחלקי המיתקן האחרים (23 × 23 ס"מ בממוצע). בדופן המערבי של התנור השתמרו חמישה נדבכי לבנים (23 × 16 × 4 ס"מ בממוצע), שבודדו את קיר 214. ברוב שטח הריצוף נמצאו זרוקים שברי תנור, לבנים שבורות וחלקי ארובות חרס מלבניות, דומות לאלה שנמצאו בג'למה. אף לא אחת מן הארובות נמצאה באתרה. למעט שכבת אפר עבה, שברי לבנים וארובות ומעט חרסים מפויחים מהתקופה הרומית התיכונה, לא נמצא דבר המעיד על תפקיד התנור והמיתקן בכללותו.
מתחת לחלקים המזרחי והמערבי של המיתקן נמצאו שני קטעים מרוצפים באבני גזית שהונחו בקפדנות (לוקוסים 211, 216) והופרדו בשטח מרוצף באבני שדה  בינוניות (לוקוס 217; איור 10) שמתחתן מילוי של אבנים קטנות (לוקוס 218).
קטע קיר בנוי גזית ומלט (W212) התגלה מתחת לחלק המערבי המרוצף (לוקוס 211; איור 11). בבדיקה בפינה הצפונית-מערבית של השטח (לוקוס 207) לא התגלה המשך הקיר.

 

הממצא הקרמי הכולל כמה שברי אמפורות מיובאות (לא צוירו) מעיד כי הנוכחות הקדומה ביותר בשטח זה של בניאס היתה כנראה במהלך התקופה ההלניסטית. מן התקופה הרומית הקדומה נמצאו בשטח I שני מטבעות מן המאה הא' לסה"נ (טבלה 1) ומעט חרסים הניתנים לתיארוך, כגון שברים של נרות הרודיאניים מקורצפים. רוב הממצא מתוארך לתקופת הפריחה של בניאס במאות הג' והד' לסה"נ.
המכלול הקרמי מתאפיין במספר גדול של קערות 'בניאס' עם שפות שטוחות (איור 1:12) ושפות מדף (איור 2:12, 3). לכמה קערות במגוון גדלים היו שפות עם רכסים מעוגלים, לקטנות ביותר היו שישה רכסים (איור 4:12) ולגדולות יותר שמונה. אף שיש הרואים בהן מורטריה, על פי גודלן הן קערה. נמצאו שברי קערות מעוטרים בחריתות או טביעות (איור 5:12–8). בשטח I נמצאו עשר קדרות עם שפת אגן רחבה (איור 9:12). כלי הבישול היו הטיפוסים הרגילים לתקופה הרומית התיכונה והמאוחרת וכללו טיפוסי חווארית (איור 12-10:12) וכפר חנניה (איור 13:12–16). הכלי הנפוץ שנמצא בעשרות היה פכית עם גוף מעוגל ובסיס גדום (איור 17:11–19) ונראה שמילא תפקיד חשוב במיתקן. למעט פכיות היה צוואר צר עם רכס מסביב לו (איור 20:12). בכלי אגירה בלטו כמה גרסאות של פיתסי הגולן עם בסיס ספירלי (איור 21:12–24) וידיות עם ארבעה רכסים.

טבלה 1. המטבעות

מס' רשות לוקוס סל שליט/תקופה תאריך מטבעה
106068 101 1004 רומית מאוחרת

375-364

לסה"נ

106069 102 1016 רומית מאוחרת סוף המאה הד' לסה"נ
106067 102 1022 רומית מאוחרת סוף המאה הד' לסה"נ
106065 110 1053 אנטיפס 39 לסה"נ טבריה
106066 110 1059 פיליפוס 9-8 לסה"נ בניאס