בחפירה נחשפו שרידי מבנים מארבע שכבות בנייה, המתוארכים על סמך הממצא הקרמי והזכוכית לתקופות הרומית הקדומה/הרודיאנית (שכבה IV; המאה הא' לפסה"נ; איור 3, צהוב), הביזנטית המאוחרת/אסלאמית קדומה (שכבה III; המאות הז' – אמצע הח' לסה"נ; איור 3, חום), הצלבנית/איובית (שכבה II; המחצית השנייה של המאה הי"ב לסה"נ; איור 3, ירוק) והעות'מאנית – יסודות קירות (W4 ,W1; שכבה I; איור 4).

ממצאים המתוארכים לתקופות הברזל 2 והרומית המאוחרת, ימי איליה קפיטולינה, מעידים על פעילות באתר או בקרבתו בתקופות אלו. מימי איליה קפיטולינה נמצאו כלי חרס, 23 רעפים מסוג רכב (אימבריקס) ושכב (טגולה) המוטבעים בטביעות עגולות ומלבניות של הלגיון העשירי (איור 5) וכן שבר של פסל שיש מעוטר בבעלי חיים: ארנבת, גחן(?) ושרידי נחש שממנו נותר הזנב (B1004 ,L103; איור 6).
 
ממצאי החפירה הרבים, המיוחסים לתקופה הרומית המאוחרת ובעיקר ללגיון העשירי, מעידים על נוכחות רומית אינטנסיבית בתחומי הגבעה הדרומית-מערבית של העיר הסמוכה לחפירה מדרום. נוכחות זו מחזקת את ההצעה הרווחת במחקר לגבי מיקומו של מחנה הלגיון העשירי בחלק זה של העיר (על מיקומו של המחנה הרומי ר' וקסלר-בדולח תשע"ה).