בחפירה בשטח I (איור 1) נמשכה חשיפת השרידים שהתגלו בעונת 2012. בעונה זו נפתחו מחדש שלושה ריבועים שנחפרו בעונת 2012 (I.6–I.4), וכן נפתחו חמישה ריבועים חדשים, שהרחיבו את החפירה לצפון-מזרח (I.14 ,I.10–I.8) ולדרום (I.12). כן נפתח בחלקו הדרומי של השטח ריבוע בדיקה קטן (I.13) סביב אבן גזית גדולה שבלטה מהקרקע; התברר שאבן זו היא חוליה של עמוד פינתי דמוי לב, והריבוע נחפר במלואו יחד עם שלושה ריבועים נוספים (ריבועים I.17–I.15; ריבועים I.16 ו-I.17 נחפרו לעומק של סנטימטרים ספורים בלבד והם אינם מופיעים בתכנית). בחלקו הצפוני של השטח (ריבועים I.14 ,I.12 ,I.10–I.8 ,I.6–I.4) התגלו סדרה של רצפות טיח וקירות, שהיו שייכים לסדרת מבנים הקשורים בייצור כלי חרס, ואילו בחלקו הדרומי של השטח (ריבועים I.15 ,I.13) התגלו שרידי מבנה, שזוהו בשלב זה כמבנה ציבור.

בשטח III נפתח ריבוע חפירה יחיד (III.1), ובו נחשפו שלושה סרקופגים.
 
צפון שטח I — מבנים לייצור כלי חרס
ריבוע I.4 נחפר בכל שטחו עד לסלע האם, פרט לחלקו המערבי (L4020), שבו נחשף משטח אבנים בנוי ומפולס (איור 2), אולי יסוד קיר. הממצא הקרמי בריבוע זה מתוארך ברובו לאמצע המאה הד' לסה"נ, פרט לממצא שהתגלה הישר על סלע האם ומתוארך לאמצע המאה הג' לסה"נ. הקשרם של השרידים האדריכליים שהתגלו בריבוע לשרידי בנייה אחרים בחלק זה של החפירה אינו ברור, אם כי בעונת 2012 נחשף בריבוע קיר בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח (W4013), ואפשר שהוא נמשך לריבוע I.5, שם הוא זוהה כשלב המאוחר ביותר ברצף הבנייה.
 
ריבוע I.5 (איור 3). כפי שהובחן ברוב הריבועים בשטח I, תושבי שיחין הותירו חללים חצובים בסלע האם, שנחצבו במכוון או שהם תוצאה של חציבה אחרת; אי אפשר לקבוע את תיארוך החציבות. חציבות אלה הותירו מדרגת סלע ברורה, הנמשכת לאורך רוב הריבועים בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב ופונה לצפון-מערב. אל מדרגת הסלע ניגש קיר בנוי (W5029) הניצב לה; נראה שהקיר מסתיים בתוך נישה שנחצבה במדרגת הסלע. המבנה שנחשף בעונת 2012 (W5005 ,W5004) נבנה בראש מדרגת הסלע; קיר 5004 נמשך לאורך שולי המדרגה. לא ברור אם קיר 5029 ומבנה זה הם בני אותו זמן.
נראה כי המבנה נמשך לצפון, שכן קיר בריבוע I.8 (קיר W8003; להלן) מתחבר לקיר 5004 בזווית ישרה. במבנה הובחנו כמה שלבי בנייה. מתחילה, קירות 5004 ו-5005 שולבו זה בזה ויצרו פינה. מאוחר יותר, כנראה כתוצאה מתיקון, נבנו הנדבכים העליונים של קיר 5005 כך שהם ייגשו לקיר 5004; מנדבכים אלה השתמר רק הנדבך התחתון. פינת קירות 5004 ו-5005 תחמה מבנה דמוי בריכה. מצפון לפינת הקירות נחשף ספלול חצוב (כ-0.33 מ' קוטר), ובו חריץ (0.11 מ' רוחב), שעיגן אולי עמוד עץ לתמיכת מתקן שנבנה מעליו, הקשור בפעילות תעשייתית שהתקיימה בבריכה או סמוך אליה. בשלב מסוים במהלך השימוש במבנה, המבנה דמוי הבריכה מולא באדמה כדי ליצור משטח מפולס (L5019). לאחר שהמבנה יצא משימוש, נבנה קיר (W5018; הוא הוסר לפני שרטוט התכנית) במקביל לפן הדרומי של קיר 5005; קיר 5018 נמשך לצפון-מערב, אל תוך ריבוע I.4 (קיר W4013). החלל שממערב לקיר 5004, מצפון לקיר 5018 ומדרום לקיר 8003 (ריבוע I.8), מולא בשכבה עבה (1.5 מ' עובי ויותר) של פסולת ייצור חרס, שכוסתה ברצפת טיח (L5002). רצפה 5002 ניגשה במקור גם לפן הצפוני של קיר 5018 וגם לפן המערבי של הנדבך העליון שהשתמר מקיר 5004, ועל כן נראה כי בשלב זה של בנייה קירות אלה היו חלק ממבנה יחיד.
הממצא הקרמי המאוחר ביותר מהמבנה — הישר מתחת לרצפה 5002, מהקירות ומהמילוי שמסביבם, שהונח בעת שהמבנה האחרון יצא מכלל שימוש — מתוארך לתקופה הרומית המאוחרת. אם כך, פעילות הבנייה באזור זה כללה שני שלבי בנייה והרס עיקריים, שהתקיימו שניהם במאה הג' ובמחצית הראשונה של המאה הד' לסה"נ.
 
ריבוע I.6. לאחר הסרת הקטעים שנפגעו קשה ברצפת הטיח שנחשפה בעונת 2012 (L6015 ,L6014), התגלו שרידי בריכה חצובה מטויחת. הדופנות החצובות של הבריכה (W6020) הוגבהו בבנייה, שטויחה באופן דומה. נראה כי הבריכה נמשכה לדרום, למרות שלא התגלו שרידים הקשורים אליה בריבוע I.4. הממצא הקרמי המאוחר ביותר מהקשר זה מתוארך לתקופה הרומית המאוחרת, בדומה לממצא הקרמי מריבוע I.5, ועל כן נראה כי רצפת הטיח נבנתה מעל הבריכה בתקופה זו, וכי שרידים אחרים של המבנה שאליו הבריכה הייתה קשורה הוסרו באותו זמן.
 
ריבוע I.8. בחציו הדרומי של הריבוע התגלתה כמות גדולה של שברי נרות. קיר 8003, שכאמור מתחבר כנראה לקיר 5004 בזווית ישרה (ריבוע I.5), קשור במערב לקיר אחר (W8009). חלל רבוע בסלע, שנחשף בחלקו המערבי של ריבוע I.5, נמשך לפינה הדרומית-מערבית של ריבוע I.8. קירות 5004, 5018 ו-8003, וכנראה גם המשכו הדרומי-מערבי של קיר 8009, יצרו יחד מבנה מסביב לחלל זה. כלי החרס המאוחרים ביותר מריבוע זה, עד למפלסים הנמוכים ביותר שנחפרו, מתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת.
 
ריבועים I.10 ,I.9 ו-I.14. סמוך לפני השטח התגלו הנדבכים העליונים של כמה קירות. בריבוע I.9 התגלתה אבן — כנראה חוליית עמוד בשימוש משני — שחלקה הפנימי הוסר, כנראה במטרה לשמש בסיס לאבניים של קדר.
 
ריבוע I.12. בבדיקה בחצי הצפוני של הריבוע נחשפו רק חציבות בסלע האם. באחת החציבות ניכר בברור כי היא נועדה לביסוס יסוד של קיר. הכיוון של החציבה והקיר שאולי היה בנוי בה אינו מתאים לאף מבנה באזור. הממצאים מתוארכים ברובם לתקופה הרומית המאוחרת (המאות הג'–הד' לסה"נ), אך התגלו גם נר שלם ושברי נר מהתקופה האסלאמית הקדומה (המאה הז' לסה"נ).
 
דרום שטח I — מבנה ציבור
חוליית עמוד דמוית לב שבלטה בחלקה מעל פני השטח בחלקו הדרומי-מערבי של שטח I הובילה לפתיחת ריבוע I.13. בשטח זה נפתחו שלושה ריבועים נוספים (I.17–I.15), אך רק בריבועים I.13 ו-I.15 התגלו ממצאים.
 
ריבוע I.13. בחפירה מדרום-מערב לחוליית העמוד נחשפו שרידי יסוד של קיר (W13009) וריצוף אבן, כנראה רצפה. הקיר נמשך דרומה ומסתיים בחציבה בסלע האם (איור 4). הקיר נבנה מאבנים, שהפן המזרחי שלהן סותת בסיתות שוליים גס בסגנון ההרודיאני, אולי אבנים בשימוש משני ממבנה קדום. מצפון לחוליית העמוד נחשפו שני חלקים שבורים של סף גדול, עשוי מסלע דולומיט קשה; האחד נוטה על צדו (1.45 מ' אורך) והאחר, שלא נחשף במלואו, מונח הפוך. נראה כי רוחב הסף כולו הגיע ל-2.9 מ', ורוחב הדלת שיכולה להיות קבועה בו מגיע ל-1.6 מ'. סף זה מלמד כי השרידים שייכים למבנה ציבור, שכיוונו דומה לזה של המבנה לייצור כלי חרס שנחשף מצפון לו. למרות שלא התגלו לוקוסים חתומים, הממצא המאוחר ביותר מריבוע זה מתוארך למאה הד' לסה"נ, ועל כן אפשר ששני המבנים פעלו בו בזמנית ואף יצאו מכלל שימוש באותו זמן.
בקיר מדרגה שנמשך דרך ריבוע I.1 שולבו בשימוש משני פריטים אדריכליים, השייכים למבנה ציבור, ובהם בסיס עמוד, חוליות עמודים ושברים מגולפים של כותרות יוניות. קיר מדרגה זו יוצר את הגבול המערבי של המדרגה העליונה בגבעה של שיחין (סטריינג' 2012). ממצאים אלה, שהתגלו במרחק כ-10 מ' מצפון-מערב לריבוע I.13, שייכים אולי למבנה הציבור ששרידיו נחשפו בריבוע I.13.
 
ריבוע I.15. התגלה קטע קיר (W15004), הכולל שורה של ארבע אבני גזית, שהושתתו על הסלע בכיוון התואם לזה של המבנה הציבור שנחשף בריבוע I.13. באדמה שכיסתה את הסלע מדרום לקיר זה התגלו שברי כלי חרס וממצאים שאינם מאוחרים לתקופה הרומית הקדומה. זהו הלוקוס היחיד שהתגלה עד כה ובו ממצא מהתקופה הרומית הקדומה. תיארוך זה עשוי להעמיד בספק את תיארוך מבנה הציבור בריבוע I.13, וללמד אולי כי יש לתארכו לתקופה הרומית הקדומה או שהוא נבנה על מבנה מתקופה זו.
 
שטח III
נפתח ריבוע חפירה יחיד (1.III) מסביב לשלושה סרקופגים במדרון המערבי של ג'בל קת (D.10 בסקר 2011), סמוך לאחד מכמה קברים (T-3) שתועדו מסביב לשיחין בסקר בשנת 2011 (סטריינג' 2012). הסרקופגים נפגעו כולם. כל שלושת הסרקופגים (איורים 5, 6) מונחים בכיוון מזרח–מערב; משכבי הראש חצובים בקצה המזרחי, ומקום שנועד לרגליים פונה מערבה, אל עבר שיחין. על הסרקופגים לא התגלו המכסים, אך המכסה של הסרקופג הדרומי ביותר התגלה מונח הפוך צמוד אליו מצפון. הסרקופגים אינם מעוטרים, פרט לפן הדרומי של הסרקופג הצפוני, שנשא תבליט לא גמור, הכולל זרים ועיגולים, בדומה לסרקופג אחר (9.D בסקר 2011) שהתגלה כמה מטרים מצפון לכאן. עיטור הסרקופג דומה לעיטורים לא פיגורטיביים של סרקופגים מהמאות הב'–הג' לסה"נ. אפשר שהסרקופגים הונחו בגבעה לפני העברתם לקבר או שהם נותרו במקום שבו הם עוטרו, ממתינים להשלמת העבודה.
 
ממצאים
המכלול הקרמי כולל טיפוסים רבים של כלים לא נפוצים, רובם פסולת ייצור, וכן 129 שברים של נרות, כולם משטח I (בריבוע I.8 בלבד התגלו 62 משברים אלה). שבר נר קטן אחד (פחות מ-2 ס"מ אורך ורוחב), מעוטר במנורה של שבעה קנים, התחומה בענפי תמר (איור 7); הוא התגלה במילוי שמתחת לרצפה 5002 בריבוע I.5.
פריטי האבן כוללים ארבעה שברים של כלי אבן ושבע תבניות עשויות מגיר רך לייצור נרות חרס (איור 8; שתיים נמצאו בעונת 2012). כל התבניות שבורות, אך נראה כי הן שימשו לייצור טיפוסי נרות שהיו נפוצים מסוף המאה הא' ועד המאה הב' לסה"נ.
נראה כי הכמות הגדולה של פסולת כלי חרס, נרות ותבניות נרות, מלמדת כי הם יוצרו למסחר בגליל ובאזורים שכנים. עם זאת, נותרו שאלות לגבי טיפוסי הכלים והנרות שיוצרו בשיחין לצורך מכירה וייצוא החל בשנת 37 לפסה"נ ועד אמצע המאה הד' לסה"נ, ועד כמה התפוצה של כלים אלה התרחבה בתוך הגליל ובאזורים הסמוכים.
 
מסקנותינו לאחר שתי עונות חפירה בשטח I הן כי הקדרים של שיחין ייצרו את רוב טיפוסי הכלים המוכרים בגליל בתקופה הרומית יחד עם כמה טיפוסי כלים שאינם מוכרים. בנוסף, הם ייצרו נרות השייכים לטיפוסים מסוף המאה הא' והמאה הב' לסה"נ. מבנה הציבור משטח I, שנשדד במאה הד' לסה"נ, נבנה לפחות בחלקו בפריטים שנלקחו ממבנה קדום יותר, שאבניו עוטרו בעיטור שוליים בסגנון הרודיאני. נראה אפוא כי באזור זה של שיחין היו לפחות שני שלבי בנייה של מבנה ציבור, שנבנו אולי זה מעל זה.