בחפירה הנוכחית (כ-100 מ"ר) נחשפו שרידים של כמה קירות (W17 ,W16 ,W13 ,W12 ,W10) בשכבה שלא הופרעה בפינה הדרומית-מערבית של שטח החפירה (ריבוע B2; איורים 3, 4). הקירות נבנו בבנייה פשוטה מאבני שדה במגוון מידות, ונראה כי הם חלק ממבנה אחד, אולי יחידת מגורים שמדרום לה יש חצר. לא התגלו רצפות הקשורות לקירות. בפינת קירות 10 ו-12 התגלו כמה כלי חרס כמעט שלמים (איור 5), ובהם קערה פשוטה, קטנה ועמוקה, שלה שפה פשוטה וחתך מעט זוויתי (איור 1:6), קדרה גדולה ששפתה מקופלת חוצה (איור 2:6) ופך עשוי מחומר פשוט, ולו צוואר ישר וגבוה (איור 3:6). על סמך השוואה לכלים דומים, אפשר לתארך כלים אלה בביטחון לתקופה העבאסית, כנראה לאמצע המאה הט' לסה"נ.

השטח שממזרח לשרידי הקירות הופרע במילויים עבים בני ימינו, שהונחו כנראה לאחר שנת 1967, ובהם פסולת בנייה ואדמה. בחפירת תעלות באמצעות כלי מכני במילויים אלה התברר כי הם מגיעים לעומק של 3.0–3.5 מ' ואף יותר.
השתמרותם הגרועה של השרידים והשטח המצומצם של החפירה אינם מאפשרים פרשנות רחבה יותר של הממצאים.
 
תוצאות החפירה מרחיבות את הידע על ההתיישבות בהר ציון, בהוסיפן לרצף הארכיאולוגי במקום את התקופה העבאסית שלא הייתה מוכרת עד כה. הן גם מסייעות להבנה טובה יותר של תהליכים בתר-הרבדתיים באזור זה, שעשויים לשרת מחקרים עתידיים על המדרון המזרחי של הר ציון.