נחשף קטע של קיר רחב, בציר צפון–דרום (W101; כ-7 מ' אורך חשיפה, 1.1–1.2 מ' רוחב, 0.45 מ' גובה; איור 3), שנמשך צפונה ודרומה אל מחוץ לשטח החפירה. בבדיקה בכלי מכני זוהה כי הקיר נמשך לפחות 5 מ' נוספים דרומה, עד סמוך לאפיק היובל; המשכו צפונה אינו ידוע. הקטע שנחפר משופע מעט דרומה לעבר אפיק הנחל. התברר כי שורת אבני הבזלת שנחשפה בתחילת החפירה היא הפן המזרחי של הקיר, שנבנה היטב; הפן המערבי נבנה ברישול (איור 4). הקיר נבנה משני פנים של אבני בזלת לא מהקצעות, גדולות ובינוניות, ובתווך ליבה של אבני בזלת קטנות, והשתמר ברובו לגובה נדבך אחד בלבד, ובחלקו — לגובה שני נדבכים. הוא נוטה מעט מערבה, אולי כתוצאה מרעידת אדמה, שכן זוהו אבני בזלת שהתמוטטו לצד הפן המערבי של הקיר. הקיר הושתת על שכבה של אדמת חרסית אדומה ללא ממצא. בפינה הדרומית-מערבית של הריבוע נחפר בור בדיקה (1 × 2 מ'), שהעמיק עד לשכבת הבזלת (סלעים גדולים) בעומק של 1.5 מ' מתחת לפני השטח ולא נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים.

בחפירה ידנית בראש קיר 101 (L100) ובין אבני הקיר (L101) נמצאו 125 חרסים קטנים, מהם תוארכו 14 לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה (תשעה צוירו; איור 5), ובהם כלי ייבוא (איור 1:5–3) וכלים מקומיים (איור 4:5–9). כלים מיובאים איכותיים נפוצים באתרים בעמק הירדן ובעמק יזרעאל מן המאה הה' לסה"נ, ובהם כלים השייכים לשתי קבוצות עיקריות, שתיהן נמצאו בחפירה: קערות שיוצרו בעיר פוקיס באסיה הקטנה (איור 1:5, 2; Hayes 1972:329–338; LRC; Form 3); וקערות מחופות באדום (איור 3:5; Hayes 1972:373–376, Form 2), שיוצרו בקפריסין ומתוארכות לרוב לאמצע המאה הה' לסה"נ. הקערה הקטנה מס' 4 מעוטרת בעיטור מקדה ומתוארכת למאות הד'–הה' לסה"נ (Magness 1993:185–187, Form 1). קערה מס' 5 שבשפתה שקע וקדרה מס' 6 מטיפוס Arched-Rim Basin הן טיפוסים מקומיים המתוארכים לראשית המאה הד' ועד המאה הו' לסה"נ. פערורים מס' 7 ו-8, שלהם שפה מעובה, נמצאו למשל בשכבה מהתקופה האסלאמית הקדומה בכפר נחום (Loffreda 1974) ומתוארכים למאות הו'–הז' לסה"נ, כמו גם קנקן מס' 9.
נוסף על אלה, נאספו כמה אבני פסיפס לבנות קטנות ומשקולת פלך מאבן (איור 10:5).
 
שימושו של קיר 101 אינו ברור. הוא ישר וארוך למדי (מעל 13 מ'), בנייתו איתנה אך רק פן אחד ישר ומוגדר היטב, ונראה כי אין בסמיכות לו רצפה כלשהי; לפיכך לא סביר שהיה חלק ממבנה. מסקנה זו נתמכת במעט החרסים שנמצאו. על סמך חפירת בדיקה סמוכה שנערכה בשנת 2001 (טפר וקובלו-פארן 2012) וסקר שנערך בשנת 2007 (טפר 2012), אפשר שקיר 101 היה חלק מקיר תוחם של מתחם חקלאי, אולי בית חווה מהתקופה הביזנטית.