מדרגות עיבוד חקלאיות. זוהו חמש מדרגות עיבוד, שלהן קירות תמך (W22–W19 ,W10; איורים 2–4) בנויים מאבני שדה במגוון גדלים, שהונחו על שכבת חרסית דקה מעל סלע האם או הישר על הסלע. קיר 22 ניגש מדרום אל קיר 20.

 
אגנים וספלולים. על משטח אבן תועד אגן מלבני חצוב (L11; כ-0.35 מ' אורך, 0.65 מ' רוחב, 0.25 מ' עומק; איור 5); צמוד לדופן המזרחית של האגן נחצב ספלול (L25; כ-0.25 מ' קוטר, 0.18 מ' עומק). סמוך, מדרום-מערב, חצוב אגן סגלגל (L12; כ-1.1 מ' אורך, 0.3 מ' עומק). ייתכן שתעלה שלא שרדה חיברה בין האגנים, בדומה למערכת האגנים שנחפרה מעברה המערבי של הגבעה (אורן 2019; איור 1: 7862-A), שחלקם היו מחוברים ביניהם בתעלות רדודות והיו חלק ממערכת מים שנועדה לסנן ולקלוט את מי הנגר העילי שזרמו במורד. מדרום-מערב לאגנים נחצב ספלול רדוד על משטח סלע (L13; כ-0.35 מ' קוטר, 6 ס"מ עומק), ומדרום-מזרח להם — ספלול רדוד וקטן (L14; כ-0.24 מ' קוטר, 3 ס"מ עומק), שצמודה אליו מצפון גומה קטנה (0.18 מ' קוטר, 2 ס"מ עומק), ששימשה אולי לניקוז. אפשר להניח שהספלולים שימשו למגוון פעילויות, כמו למשל כתישת דגנים וצמחים, ייצור שמן זית ואחסון תוצרת.
 
מכלאות. זוהו שרידים של שלושה מבנים. משני מבנים (L15 — כ-6.7 × 7.0 מ', L16 — כ-4.0 × 9.2 מ'; איור 6)שרדו נדבכי יסוד של שלושה קירות, בנויים מאבני גוויל בינוניות וגדולות שהונחו הישר על הסלע. מהמבנה השלישי (L30) שרדו יסודות של שני קירות בלבד, ולכן אי אפשר להסיק על גודלו של המבנה; היסודות נבנו מאבני גוויל במגוון גדלים. נראה כי שלושת המבנים שימשו מכלאות לבעלי חיים.
 
ממצאים אלו אופייניים לחפירות קודמות שנעשו באזור זה וקשורים כנראה לגידול ולעיבוד בעורף החקלאי של חורבת כלח וחורבת זכריה.