נחפרה מחצבה קטנה (L100; כ-2 × 3 מ', 1.3 מ' עומק; איור 2), שניכרים בה סימני חציבה ותעלות ניתוק של אבני בנייה. על הסלע נחשפה אבן שלא נותקה מאתרה (0.4 × 1.0 מ'; איור 3) וסביבה סימני סיתות. בדופן הצפונית של המחצבה נחצב פתח למערה (0.5 × 0.6 מ'; איור 4). סביב הפתח סותתה מגרעת, כנראה לקליטת גולל, ונראה שהמערה יועדה לקבורה. הפתח הוביל אל חדר קטן (L101; כ-1.10 × 2.03 מ'; איור 5) שעל דופנותיו סימני חציבה שלא הושלמו. על רצפת המערה נחשפה מדרגה חצובה (0.32 × 0.50 מ'; איור 6). ניכר כי לא נעשה שימוש במערה, ואין אפשרות לתארכה, אך נראה שהמחצבה קדמה לה. סביר כי בדומה למערה שנחשפה בקרבת מקום (אלישע 2015), גם מערה זו יועדה לקבורה.