התקופה העות'מאנית(?). פיר שנראה מודרני למדי (L105; איורים 2: חתך 2–2; 3), ככל הנראה באר מן התקופה העות'מאנית, חתך דרך השרידים הקדומים בפינה הדרומית-מזרחית של ריבוע B2. הפיר מולא בחול צהוב ובאבני גיר; אלה פונו עד לעומק של כ-1.6 מ', מבלי שנתגלה בסיס הפיר. בחתך שיצרו קירות הפיר נראו ריכוזים של אבנים קטנות בעומק של 1 מ' לפחות מתחת למפלס התחתון של החפירה, עדות לכך שסלע האם או הקרקע הבתולה עמוקים יותר.

 
תקופת הברונזה הקדומה 1א'. שרדו קטעים מיסודות בנויים אבן של ארבעה מבנים נפרדים, בחלקם זה מעל זה, השייכים לשניים או לשלושה שלבים (איורים 2–5). שני השלבים העליונים תוארכו בוודאות על פי הממצא הקרמי לתקופת הב"ק 1א'; זמנו של השלב הקדום הוא תקופת הב"ק 1א' או התקופה הכלקוליתית המאוחרת.
לשלב העליון, המאוחר, שייך קטע מקיר מעוגל גדול (W107/W114) — הקצה הצפוני-מזרחי של מבנה אפסידלי, ככל הנראה סגלגל במתארו. המשך המבנה, כולל שני קירות האורך המקבילים שלו, נמצא מחוץ לשטח החפירה. כמה לוחות ריצוף מאבן נמצאו באתרם בתוך המבנה (L109) לצד שתי אבנים שטוחות, כנראה בסיסים לעמודים. מבנים מסוג זה אופייניים לתקופת הב"ק 1א' ומוכרים היטב באתרים אחרים מתקופה זו, דוגמת יפתחאל שבגליל, שכבה 2. מבנה מעוגל דומה, אך גדול יותר, נחשף בבדיקה שערכה י' אלכסנדר בשנת 2013 כ-50 מ' צפונה לחפירה הנוכחית.
קיר 107/114 מונח בחלקו על תשתית רצפה העשויה אבני גיר קטנות (L110; איור 4). תשתית זו קשורה לקטע מקיר ישר (W102), שיחד עם קטע קיר ישר נוסף (W108) שייך לשלב בנייה קדום יותר. צירם השונה של שני הקירות מלמד כי השתייכו לשני מבנים נפרדים, אף שהיו בשימוש בעת ובעונה אחת.
בחלקו הדרומי של ריבוע 2C, במפלס נמוך מעט יותר, נתגלה קטע רביעי של קיר ישר (W113); שלא כמו שאר הקירות, הוא נבנה מאבני גיר קטנות למדי. בסיס הקיר לא נחשף, ועל כן תאריכו אינו ודאי. זאת ועוד: במילויים בסביבתו נמצאו חרסים מתקופת הב"ק 1א', ועם זאת אין לשלול תאריך בתקופה הכלקוליתית המאוחרת נוכח קרבתו לשרידים מתקופה זו ושיטת הבנייה השונה שלו.
 
התקופה הכלקוליתית המאוחרת. במפלס העמוק ביותר שאליו העמיקה החפירה (בעומק 0.4 מ' מתחת לבסיס קיר 107/114) בלט מן המחיצה בפינה הצפונית-מזרחית של ריבוע B2 משטח אבן (L112; איור 5). החרסים ופריטי הצור שנתגלו על המשטח ובמילוי מתחתיו (L115) מעידים כי זמנו התקופה הכלקוליתית המאוחרת.
 
כל האדמה שנחפרה נופתה בניפוי יבש בנפות של 5 ו-10 מ"מ; הממצאים — שרובם נתגלו במילויים — כוללים בעיקר כלי חרס, וכן מעט פריטי צור ועצמות בעלי חיים. בממצא האינדיקטיבי מתקופת הב"ק 1א' פיטסים גדולים, שאת חלקם אפשר לרפא, הנושאים עיטור פלסטי של רצועות בהונות (עיטור חבל) סביב הכתף ועל הגוף; קערות מזוות רבות מאוד מטיפוס 'כלים ממורקים אפור', שלהן ידיות זיז ושפות מופשלות; וקערות קטנות ששפתן נוטה פנימה. בממצא הקרמי מו התקופה הכלקוליתית המאוחרת בעיקר קערות קטנות דמויות האות V, קנקנים בינוניים ושבר יחיד של בסיס 'חלונות' של קובעת; לא נתגלו בזיכים או מחבצות, אולי משום שהמכלול קטן מאוד. מחקר מעמיק של מכלולי הקרמיקה והצור משתי התקופות יסייע בהערכת הפער הכרונולוגי בין שני שלבי ההתיישבות העיקריים באתר.
 
רק באתרים ספורים בארץ זוהתה המשכיות סטרטיגרפית ישירה בין התקופה הכלקוליתית המאוחרת לתקופת הב"ק 1א'. חפירה זו והבדיקה שנערכה בשנת 2013 הם תוספת מבורכת לתיעוד הארכיאולוגי של המעבר בין התקופה הכלקוליתית המאוחרת לתקופת הב"ק 1א', אף שבשלב זה אין לדעת מה היה אורכו של פרק הזמן שהפריד בין השרידים משתי התקופות.