שטח A. נחשף קיר רחב (W115; כ-2.5 מ' רוחב; איורים 2, 3), שנבנה משני פנים של אבני שדה גדולות (0.3 × 0.4 מ' בממוצע) וביניהם מילוי של אבנים בינוניות וקטנות ואדמת חרסית חומה כהה, והשתמר לגובה נדבך אחד. חלקו הצפוני של הקיר נפגע, כנראה בחריש. התגלו פריטי צור שאינם אינדיקטיבייים, הנושאים סימני שחיקה והסעה במים; לפיכך נראה שהם אינם באתרם. ייתכן שהקיר הוא חלק ממבנה או מדרך.

 

שטח B. נפתחו 14 ריבועי חפירה, שישה מהם הופרעו, נראה שהוצאה מהם אדמה ובה ממצאים קדומים לצורך כיסוי ופילוס של מגרש סמוך; בשמונה הנותרים התגלו פריטי צור באתרם שהשתמרו היטב. הפריטים התגלו בשכבה של אדמת חרסית שחורה (1 מ' עובי מרבי; איור 4), ובהם גושי צור – חומר גלם שטרם סותת (איור 5), פסולת שמקורה בכריית הצור ונתזים. בעת ניקוי פני השטח במחפרון נחשפה מעל לשכבה זו שכבת אדמה עשירה בפריטי צור (איור 6) ובה בור של פסולת סיתות (איור 7). בבור נחשפו מאות פריטים, בעיקר נתזים ופריטים ראשוניים, כלים דו-פניים שסיתותם לא הושלם (איור 8) וכלים שנשברו בעת הסיתות (איור 9). התגלו בעיקר כילפות, כלים דו-פניים שגחונם שטוח וגבם קמור (איור 10), המתוארכים למן שלהי התקופה הניאוליתית הקרמית (תרבות ואדי רבה) ועד לסוף התקופה הכלקוליתית (סוף האלף הו'–סוף האלף הה' לפסה"נ). כלים דומים מתקופות אלה התגלו בעבר בחפירות בגבעת רבי. עם זאת, ממצאי החפירות שנערכו באזור מלמדים על פעילות אנושית גם בתקופות קדומות יותר.