העת החדשה. נחשפו הפרעות מודרניות – מפולות של חומרי בניין ומתקנים, בהם בור ספיגה עגול, מדופן אבן, שנחפר לתוך שכבות קדומות (איור 2).

 
ימי הביניים. נחשפו בעיקר מפולות של אבני גזית, חלקן נפלו על גלי אבנים המתוארכים לתקופה ההלניסטית וחלקן חדרו לשכבת התקופה הפרסית המאוחרת–ההלניסטית הקדומה (איור 3). ממצאי מתכת רבים בני התקופה מעידים על פעילות צבאית בעיקר של פרשים: ראשי חִצים, חניתות, מסמרים, פרסות, אבזמים וווים, כולם עשויים מברזל.

התקופה הרומית. נחשפו כ-50 קברים, רובם בדרום השטח, סמוך לחפירה קודמת (
טפר 2014). רוב הקברים נחפרו רק עד גובה ראשי הקירות ולא התאפשר לחפור אותם במלואם. תיארוך הקברים נעשה על בסיס הקבלות מחפירת טפר. סוג הקברים הנפוץ הוא של ארבעה לוחות גזית מלבנייים בשורה שחתמו גיבוב של אבנים קטנות (איור 4). קבר ייחודי אחד שימש לאחסון של שרידי קרמציה וסותת מגוש כורכר שבתוכו מעין מדרגה (איור 5). נוסף על קברים ובדלי קירות נחשפו ממצאים המתוארכים לתקופה הרומית: אגן אבן שנחשף ללא הקשר ארכיטקטוני ואבני גזית אחדות מכורכר, חלקן מטויחות, שנתגלו במפולות ללא הקשר סטרטיגרפי ברור (איור 6). הן שימשו כנראה חלק ממבני קבורה שפורקו כבר בעת העתיקה.

התקופה הלניסטית המאוחרת
(סוף המאה הב' לפסה"נ)
הממצא העיקרי הוא משטח אבנים גדול בגובה 2–5 נדבכים (17 מ' אורך חשיפה, 1.5–3.0 מ' רוחב, כ-0.2 מ' קוטר אבן). בחתך בדיקה בגל האבנים נמצאו חרסים שזמנם לא מאוחר לתקופה ההלניסטית המאוחרת. תעלה מטויחת רדודה (13 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב), בציר דרום-מערב–צפון-מזרח, נבנתה בניצב לגל האבנים ועל גביו וחתמה אותו חלקית (איור 7). בחלק משטחי החפירה נחשפו בדלי קירות ללא הקשר אדריכלי ברור. הממצא הקרמי מהשלב ההלניסטי המאוחר כלל ידיות אמפורה אגאיות חתומות (רודיות ואחרות), מעט שברי קערות הלניסטיות עשויות בדפוס ('מגאריות') וקנקנים פניקיים (
Semi-fine ware).
 
התקופה הפרסית המאוחרת–ההלניסטית הקדומה
נמצאה כמות גדולה של כלי אגירה ומסחר: אמפורות צפון-אגאיות, קנקנים ישרי כתף וקנקני ידיות סל מאתרי ייצור במזרח אגן ים התיכון, כמו בחפירה הסמוכה (אבו חמיד 2013). חלק מהכלים נחשפו ניצבים בשורה (איור 8) וחלק נחשפו מנותצים על הקרקע (איור 9). בממצא הנלווה לשורות הקנקנים מכלול מצומצמם של כלי בישול ושולחן, מרביתם כלים אטיים מחופים שחור, רובם מתוארכים למאה הד' לפסה"נ, ומיעוטם, דוגמות בודדות, כלים אדומי דמויות, קדומים יותר. סמוך לשורות הקנקנים נחשפו שרידי ארבעה 'חדרים' המתוארכים לתקופה, בנויים משילוב של אבני שדה וגזית (0.4 מ' רוחב). בשניים מקירות החדרים שולבו בבנייה שברי קנקנים וקנקנים שלמים, חדר אחד רוצף בריצוף של אבנים מהוקצעות (איור 10). עוד נחשף מתקן ייחודי – בור עגול חרוטי מדופן באבני שדה בינוניות (1 מ' קוטר, 1.15 מ' עומק; איור 11). בתוך המתקן נחשפו כלי חרס מנותצים רבים, בעיקר קנקנים מאתרי ייצור במזרח אגן ים התיכון ואמפורות צפון-אגאיות.
 

הממצא מהחפירה מוסיף מידע על אופי הפעילות האנושית בסביבות העיר עכו בעת העתיקה.