בריבוע (3 × 6 מ'; איור 2), מתחת למילוי אדמה מודרני, נתגלה מילוי של פסולת מחצבה (L100; איור 3) המורכב מאבנים קטנות ובינוניות מעורבות באדמה חומה. המילוי נשען על קיר (W1) הבנוי בבנייה יבשה מאבני גוויל גדולות. מתחת למילוי 100 נחשף מילוי נוסף (L103; איור 4) הניגש ונשען על קיר 1 ומכיל גם הוא פסולת מחצבה אך הרכבו מעט שונה: הוא מכיל אבנים קטנות ובינוניות, ללא אדמה. מטעמי בטיחות, למניעת התמוטטות הקיר, לא נוקו המילויים הצמודים אליו.

 
ממצא החרסים במילויים מתוארך לתקופות הברזל, הרומית הקדומה והביזנטית. שברי הזכוכית מתוארכים לתקופה הביזנטית.
 
נראה שבחפירה נחשפו קיר תמך ומילויים מהתקופה הביזנטית.