מקווה. המקווה כולל ברכת טבילה מעוגלת (1.8 מ' קוטר, 1.2 מ' עומק מרבי; איורים 3, 4), שאליה יורדות חמש מדרגות. בריכת הטבילה טויחה בטיח אפור בהיר. סמוך למדרגות מדרום התגלו שרידים דלים של תעלה חצובה, שטויחה בטיח זהה לזה שהתגלה בבריכה; נראה שזוהי תעלת הזנה של המקווה. בתוך המקווה הצטברה אדמת טרה רוסה.

 
בורות מים. בור מים 1 (3.5 × 4.0 מ', 1.5 מ' עומק מרבי; איור 5) הורחב וטויח בשנים האחרונות והוסב לשמש בור ספיגה (מידע בעל פה מבעל המגרש). פתח הבור סגלגל (0.7 × 0.9 מ'). בחפירה הוסרה תקרת הבור באמצעות כלי מכני, אך הבור לא נחפר מפני שהיה מלא בשפכים.
בור מים 3 סגלגל (2.5 × 3.5 מ', 2.1 מ' עומק מרבי; איורים 6, 7), ובמרכזו נבנתה אומנה (W6); היא השתמרה לגובה שלושה נדבכים. נראה כי האומנה נועדה לתמוך בתקרת הבור. קרקעית חציו הצפוני של הבור גבוהה מקרקעית חציו הדרומי, ובין שני החלקים נחצבה מדרגה; האומנה נבנתה על מדרגה זו. הבור והאומנה טויחו בשכבה עבה של טיח אפור כהה, ובו גריסים לבנים. בתוך הבור התגלה מילוי מכוון של אבני שדה גדולות, מהקרקעית ועד לגובה ראש האומנה (איור 8).
 
חציבה. התגלתה חציבה מלבנית במחשוף סלע (2.5 × 3.0 מ', 1.2 מ' עומק מרבי; איורים 9, 10). לא הובחנו בה סימני סיתות או טיח. בחציבה הצטברה מעט אדמה. נראה כי זוהי בריכה חצובה.
 
בחפירה התגלו חרסים מהתקופה הרומית בין המרידות (70–135 לסה"נ), ובהם קדרות שלהן שפת מדף (איור 1:11–3), קדרות בישול (איור 4:11, 5), סירי בישול (איור 6:11, 7), אמפורה (איור 8:11), קנקנים (איור 9:11–16) ופכים (איור 17:11, 18).
 
השרידים שנחשפו בחפירה הם חלק מיישוב יהודי מהתקופה הרומית בין המרידות, ששרידיו נחשפים בשנים האחרונות בסביבה. אפשר שמילוי האבנים המכוון של בור מים 3 היה תוצאה של הרס מכוון של היישוב במהלך מרד בר-כוכבא או בעקבותיו. ממערב לאתר נחשפו שרידי בית מרחץ (הרשאה מס' 4965-A), וייתכן כי השרידים שנחשפו בחפירה הנוכחית הם חלק מבית מרחץ זה.