הפינה הדרומית-מזרחית של המצודה

בסוף שנת 2003 נחשפו שני חדרים בפינה הדרומית-מזרחית של המצודה ולאורך הקיר הדרומי (W501) ובהם ארבע מדרגות מגרם מדרגות עשוי אבן הניגש בזווית ישרה לצדו הפנימי של קיר 501. בשנת 2004 חפר ע' אבנר את החדר שממערב לגרם המדרגות (לוקוס 2028; תוצאות החפירה יפורסמו בנפרד). חפירות ממזרח לגרם המדרגות חשפו חצר פתוחה (לוקוס 2030; איור 1) לפני הכניסה למגדל הדרומי-מזרחי. שתי מדרגות נוספות הפונות בזווית ישרה לחצר התגלו בבסיס גרם המדרגות. הרצף הסטרטיגרפי בשטח מצביע על כך שלאחר הבנייה הראשונית של המצודה והנחת הרצפה המקורית (שכבה 5 במפלס 76.1 מ') הונחו אריחי אבן לאורך בסיס גרם המדרגות, אולי כדי לתקן אי-יציבות של המבנה.  כתמי שרפה על אריחי האבן יוחסו לשרפה שתועדה בחדרים אחרים לאורך הצד הדרומי של המצודה. מיד לאחר חורבן זה הונחה רצפה חדשה (שכבה 4 במפלס 76.3 מ'). רצפות חדשות נוספות הונחו מעליה, האחרונה בהן היא שכבה 2 (שהיתה מפלס ההתיישבות הנמוך בעונת 2003).

 

חפירת הכניסה אל מגדל הפינה הדרומי-מזרחי אשר בעונת 2003 נוקה בחלקו עד לשכבה 2, הורחבה מזרחה בעונת 2004 והתגלה בה מסדרון הכניסה לכל אורכו (לוקוס 2026). במרכז המסדרון נמצאו אבנים גדולות אחדות ועצמות בעלי חיים במפלס 76.25 מ'. האבנים הגדולות שייכות כנראה ליסודות מדרגה שמיוחסת לרצפת שכבה 4 ועצמות בעלי החיים מייצגות אולי מנחת יסוד.

 

בסוף עונת 2004 חשף ע' אבנר ממזרח למגדל ומחוצה לו גיליון עופרת מקופל שהיה חלק מסרקופג רומי, והוכן לשימוש משני או מחזור. עדיין לא ברור אם גיליון העופרת הונח במקורו בתוך המגדל לפני התמוטטו, או הונח בתעלה בתוך המגדל.

 

שטחים חדשים שנפתחו בעונת 2004

מצפון לשטחים של שנת 2003 נפתח שטח חדש (7.5 X 7.5 מ') הגובל בפן הפנימי של הקיר המזרחי (W510) של המצודה (איור 2). השכבות העליונות העלו התיישבות בדואית ארעית הכוללת בעיקר מוקדים פזורים. באמצע השטח מונחת שורת לבנים במפלס 77.18 מ', שכיוונם מזרח–מערב. אלה מיוחסים לכבל תת-קרקעי מודרני שהושארה עבורו מחיצה ברוחב מטר אחד, המחלקת את השטח לחצאים דרומי וצפוני. מתחת למחיצה נמצא קיר לבנים

(W512) שכיוונו מזרח–מערב. קיר אחר (W513) בנוי מלבנים על יסוד אבן חצה את החצי הדרומי מצפון לדרום. השטחים שממערב לקיר 513 (לוקוסים 3006, 3009) היו נקיים לחלוטין. ממזרח לקיר 513 התגלה בור גדול (לוקוס 3004) ששימש שירותים לתחנת המשטרה המנדטורית הנמצאת מצפון. מתחת לבור התגלה מיתקן אבן עגול (לוקוס 3026; 1.1 מ' קוטר; איור 3) שתפקידו אינו ידוע ואשר שויך לרצפה הקדומה בשטח (שכבה 5; לוקוס 3010). מסביב לבסיס המיתקן היו שכבות של אפר ועצמות בעלי חיים. מדרום לקיר 512 וממזרח לקיר 513 נחשפה חצר פתוחה (לוקוס 3007) ובה ריכוז גדול של עצמות גמל גדולות ששויכו לרצפת עפר (שכבה 4 במפלס 76.15).

 

לקראת סוף העונה נפתח שטח חדש ממזרח לתחנת המשטרה ובקדמת הכניסה אליה (לוקוס 5001; איור 1). התגלו ארבע תמיכות על ציר צפון–דרום בנויות מאבני שדה מלוכדות בטיח ששימשו יסודות לעמודי עץ של הרחבה הקדמית של תחנת המשטרה, כפי שעולה מהקורות השקועות בשתיים מהן. העבודה בשטח הופסקה בסוף העונה.