ריבוע 1. התגלה בור מלבני חצוב בסלע גיר (1.8 × 3.8 מ', 2.13 מ' עומק; איורים 3, 4). בתחתית הבור התגלתה הצטברות בהירה של גיר (L105), המלמדת כנראה כי הבור שימש במקור להפקת סיד. אל הבור מוליך צינור פלסטיק, המלמד שהבור הוסב בימינו לבור ספיגה.
 
ריבוע 2. במשטח סלע התגלו שתי חציבות קטנות מלבניות (L104; איורים 5, 6).
 
ריבוע 3. במשטח סלע התגלו סימני חציבה של אבן ושתי תעלות ניתוק (L106; איור 7, 8). בהצטברות אדמה מעל למשטח הסלע התגלו שני שברים של קערה (איור 1:9) מהמאות הד'–הה' לסה"נ ובסיס של אמפורה (איור 2:9) מהמאות הד'–הז' לסה"נ.
 
ריבוע 4. בחלק הצפוני של הריבוע התגלתה מערת קבורה חצובה (ר' איור 7), שרק חלק ממנה נחפר, מלאה באדמת סחף ובסלעים שנפלו מתקרתה. אל פתח המערה, שנסתם באבן מלבנית (0.49 × 0.53 מ'), מוליך בור חצוב ובו שתי מדרגות (L111; איור 10), אל חדר קבורה. על סמך החפירה החלקית במערה נראה כי בחדר הקבורה כוך קבורה ובו משכב אחד; הקבורה לא נחפרה. בחלק הדרומי של הריבוע נחשפו חציבות רדודות במשטח סלע משופע למערב.
 
ריבוע 5. באדמת חרסית כבדה התגלו ריכוזים של אבני גוויל במגוון מידות (L107; איור 11) ובמפלס אחד. ייתכן שאלה שרידים של קירות או של מפלסי חיים, שנפגעו בימינו בפעילות חקלאית. התגלה שבר של קנקן שק (איור 3:9) מהמאה הא' לסה"נ.
 
ריבוע 6. בכל שטח הריבוע התגלו ריכוזים של אבני גוויל במגוון מידות (L114 ,L108; איורים 11, 12), שהושתתו על מפלס של אדמה גירית. ייתכן שאלה שרידים של קירות או של מפלסי חיים, שנפגעו בימינו בפעילות חקלאית.