נפתח שטח (96 מ"ר; איורים 2, 3) ונחשפו שרידים של שלושה מבנים עגולים צמודים בציר צפון-מערב–דרום-מזרח (L304 ,L302 ,L301), שקירותיהם בנויים מאבני גוויל שטוחות שהשתמרו לגובה נדבך אחד (W3–W1), ופתחי הכניסה אליהם פונים למזרח. מצפון למבנים נמצאו שני קטעי קירות נפרדים (W5 ,W4), שנבנו בשיטה זהה לקירות המבנים העגולים, אך השתמרו חלקית ונמצאו מנותקים מעיקר הבנייה. כל השרידים האדריכליים בנויים על מדרגת סלע, המשקיפה מערבה, ומושתתים ישירות על סלע האם.

כ-15 מ' מצפון לשני קטעי הקירות נתגלה רוגם קבורה סגלגל (4 × 5 מ'; איור 4), הבנוי על מדרון המשתפל צפונה, ולו קיר תוחם עגול מאבנים שטוחות למחצה שהוצבו אנכית. התווך מולא ללא סדר באבני שדה (L303). במרכז הרוגם בנוי תא קבורה מארבעה לוחות אבן ניצבים (L305; כ-1.0 × 1.8 מ'; איור 5). התא כוסה בלוחות אבן גדולים, ורוצף חלקית באבנים שטוחות שהונחו על הקרקע הטבעית. בתוך התא לא נתגלה ממצא. חלקו הצפוני של הרוגם קרס במורד המדרון.
 

שרידי הבנייה שנתגלו באתר הם כנראה חלק מיישוב גדול יותר שהשתרע מערבה, מעבר לקו הגבול. בהיעדר ממצא קטן אינדיקטיבי, אי אפשר לתארך את האתר. עם זאת, הרוגם טיפוסי לאזור הר הנגב בתקופת הברונזה התיכונה 1 (כהן תשמ"ז:264). תאי הקבורה של מרבית הרגמים שנמצאו באזור, ובהם רוגם זה, חסרים ממצא ארכיאולוגי עקב תנאי האקלים, ואולי אף בשל שוד.