נחשפו 16 קירות שדה (איור 2), רובם נבנו בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב (W132 ,W125 ,W124 ,W114 ,W111–W105 ,W102 ,W101) ונראה כי שימשו לתחום מדרגות חקלאיות על המדרונות היורדים לעבר נחל סוסי ממזרח. קירות שדה אחרים נבנו בכיוון מזרח–מערב (W113 ,W112 ,W104) כנראה לסימון חלקות חקלאיות. הקירות בנויים מאבני שדה בינוניות וקטנות, ברובם השתמר נדבך אחד בלבד כנראה בשל הסחף.

בקצה הצפוני של שטח החפירה נחשפה דרך חקלאית – שני קירות מקבילים (W131 ,W127; כ-2 מ' רוחב הדרך; איור 3) שביניהם אדמה הדוקה.
נחשפו שני מגדלי שדה עגולים הבנויים מאבני שדה גדולות הישר על סלע האם. המגדל הדרומי (L128; כ-1 מ' גובה השתמרות) בנוי מאבני שדה גדולות במיוחד והשתמרו ממנו שני נדבכים (איורים 4, 5). המגדל הצפוני (L121; כ-2 מ' גובה השתמרות) בנוי גם הוא מאבני שדה גדולות והשתמרו ממנו ארבעה נדבכים (איורים 6, 7). המגדלים נמצאו מכוסים באבני מפולת ומלאים בהצטברות אדמה מעורבת באבני שדה בינוניות וקטנות.
מקובל לחשוב שהמגדלים שימשו לאחסון קריר של הענבים והתירוש בכרם, לאחסון כלי עבודה ולשהייה של נוטרי הכרם (דר 1982: 174–175).
מעל המגדלים וסמוך לקירות השדה נמצאו חרסים שחוקים ממגוון טיפוסים, מהתקופות ההלניסטית, הביזנטית, הממלוכית והעות'מאנית, שנסחפו מהגבעות הסמוכות ואינם מתארכים את המגדלים או את הקירות.
 
ממצאי החפירה מלמדים על החקלאות הענפה באזור זה בתקופות הקדומות.