בתחום הסקר שני אתרים מוכרזים (הר שחרות [דרום], נ"צ 200099-599/4250-620; הר שחרות [צפון], נ"צ 19989-20059/42480-510). בשולי השטח הנסקר נמצאו שרידי מבנה מאורך (0.5 x2.0מ', כ-0.3 מ' גובה; נ"צ 199900/425545; איור 2). קירות המבנה בנויים מאבני שדה בינוניות וגדולות והשתמרו לגובה נדבך אחד. המבנה קרוב למצוק ופונה צפונה. נראה כי המבנה שימש עמדת שמירה מעל דרך קדומה העולה מהערבה לאזור מעלה שחרות ובקעת עובדה. לא נתגלו ממצאים היכולים לסייע בתיארוך המבנה.