נבדקו שלוש מדרגות עיבוד חקלאיות הבנויות בוואדי היורד במתינות לצפון-מערב (איור 1).

מדרגת העיבוד הדרומית (W1; איורים 2, 3) ומדרגת העיבוד הצפונית (W3; איורים 3, 4) בנויות אבני גוויל גדולות (0.2–1.0 מ') והשתמרו לגובה שני נדבכים. מאבני המפולת שהתגלו לצדן אפשר להסיק שהיה להן נדבך שלישי שקרס. מדרגת העיבוד האמצעית
 (W2) בנויה אבני גוויל גדולות מאוד (0.8–1.8 מ') והשתמרה לגובה נדבך אחד בלבד.
 
נפתחו חמישה ריבועים סמוך למדרגות העיבוד, ונמצא כי הן יושבות על שכבה של אבני גוויל קטנות על סלע האם. בחפירה סמוך למדרגת עיבוד 2 נמצאו שתי זרבוביות המתוארכות לתקופה העות'מאנית ושבר שפת קנקן המתוארך לתקופה הביזנטית, אך אין בכוחו של ממצא זה להעיד על זמן בניית המדרגת העיבוד.
 
תיארוך שלוש מדרגות העיבוד אינו ברור אך הן מצטרפות לעשרות מדרגות עיבוד הנמצאות בסביבתן הקרובה וקשורות ככל הנראה ליישוב הקדום או המאוחר בחורבת ברפיליא.