במדרגת הסלע העליונה נמצאו 16 מכלולי חציבה, בהם מחצבות (אתרים 1, 2, 11; איור 2), מערות (אתרים 3, 8, 9, 10, 12, 13), גת (אתר 4), בורות (אתרים 5, 6; איור 3) ומתקני קשירה (אתרים 7, 8; איור 4).

במדרגת הסלע התחתונה נמצאו סימני חציבה(אתר 14), מחצבה (אתר 15) ובור חצוב (אתר 16).
 
מכלולי החציבה שאותרו במדרגות הסלע העליונה והתחתונה אופייניים לשולי אתרי יישוב. אתרי היישוב הידועים בסביבה שסביר לייחס אליהם את החציבות הללו הם עמקה מצפון ואתר בית העמק (ארץ' אל-בוטאני) מדרום.
בשלב זה אי אפשר להציע תיארוך למכלולים שנמצאו.