בשטח הנסקר (5 דונם), שרובו שימש לגידולי שדה, לא נתגלו שרידים ארכיאולוגיים. בחלקו המערבי של שטח הסקר נמצאו על פני השטח רק מעט חרסים שחוקים.