בשטח של חצר בניין מס' 3 ברח' ויקטור הוגו נפתחו שני ריבועי בדיקה VI ,V (מידות 2×2 מ' כל אחד; איור 2) בציר צפון–דרום, מרוחקים 10 מ' זה מזה.

ריבוע VI: מתחת לשכבת פני השטח נחשף קטע של דרך/רצפה לבנבנה (L62; כ-0.3 מ' עובי), עשויה מכורכר כתוש עם אבנים קטנות. בחפירת המילוי (L61) נתגלו שברי כלי חרס מהתקופות הצלבנית, הממלוכית והעות'מאנית: שפת מחבת (איור 1:3) מהתקופות הצלבנית–הממלוכית (המאות הי"ב–הי"ד לסה"נ), שפת קערה (איור 2:3) ושפת קנקן (איור 4:3) מהתקופה העות'מאנית. מתחת לדרך/רצפה נחשפה שכבת תשתית עבה
(L63; עובי 0.65 מ'), עשויה מתערובת של כורכר, טיח ואבני גוויל במגוון גדלים. בחפירת התשתית נאספו שברי כלי חרס רבים המתוארכים לתקופה העות'מאנית: שבר גוף של קערה מזוגגת (איור 7:3).
ריבוע V: נחשפו שרידי מפולת (L51) שבמהלך פירוקה נאספו שברי כלי חרס מהתקופות הממלוכית–העות'מאנית, בהם פיה של נר (איור 5:3).
ארבעה ריבועי בדיקה נוספים (IVI) נפתחו לאורך המדרכה המזרחית של הרחוב (ריבוע II לא נחפר בגלל קו חשמל). לא תועדו שרידים עתיקים בריבועים אלה, למעט שפת קערה צלבנית מזוגגת (איור 3:3) ושבר נר הרודיאני (איור 6:3) שנתגלו במילוי העליון של ריבוע  IIIומעט שברי גוף של כלי החרס מסוף התקופה העות'מאנית המאוחרת שנתגלו בריבועים אחרים.
החפירה בכל הריבועים העמיקה רק עד לעומק עבודות התשתית.
 
ממצאי החפירה העלו שרידים של דרך או של רצפת כורכר עם תשתית עבה, המתוארכת לסוף התקופה העות'מאנית. בשל אופייה המצומצם של הבדיקה זוהי השערה בלבד אך על פי צורת הבנייה ואופי התשתית של הדרך/הרצפה, וכן מיקום השרידים וגובהם, נראה כי זהו קטע נוסף של הדרך שנחשפה בחפירות א' הדד וי' ארבל (לעיל).
נוסף על שרידי הדרך נחשפו מפולות של מבנים בני התקופה. הממצאים מהתקופות ההלניסטית, הרומית והצלבנית מרחיבים את הידע על אודות הפעילות האנושית בתקופות אלה באזור.