האתרים הנסקרים כוללים מדרגות עיבוד חקלאיות (9, 14), שרידי בנייה (31), בורות מים (4, 16), מערות קבורה (3, 5, 8, 10, 22–26, 29, 30, 32, 34, 35, 39), חציבות בסלע (12, 15, 17–20, 27, 28, 33, 36) וחללים שחלקם טבעיים ובחלקם ניכרים שרידי חציבה (1, 2, 6, 7, 11, 13, 21, 37, 38). חלק מן החרסים שנצפו בשטח הנסקר מתוארכים לתקופת הברזל 2, ומרביתם מהתקופה הרומית הקדומה עד התקופה העות'מאנית.