החפירה הייתה חלק משיעור שנתי בארכיאולוגיה לתלמידי כיתה ד' בבית ספר 'השחר' במושב טל שחר. נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה, בור איגום ובור שיקוע (איור 1). משטח הדריכה נוקה (2.29 × 2.48 מ'), והתגלו בו שלושה ספלולים חצובים (הדרומי — 0.4 מ' קוטר, 5 ס"מ עומק חשיפה; האמצעי — 0.24 מ' קוטר, 6 ס"מ עומק חשיפה; הצפוני — 0.3 מ' קוטר, 6 ס"מ עומק חשיפה; איור 2). בור האיגום נוקה בחלקו (1.19 × 1.49 מ', 0.25 מ' עומק חשיפה), ובמרחק של 0.92 מ' מדרום לו התגלה ספלול חצוב נוסף (0.34 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). בור השיקוע נוקה בחלקו (0.60 × 0.65 מ', 0.25 מ' עומק חשיפה).