מצובה

עמית שדמן
02/07/2010
דוח סופי

בחודש יוני 2007 נערכה חפירת בדיקה בקיבוץ מצובה (הרשאה מס' 5158-A; נ"צ 215239-52/774048-63), לאחר שהתגלו חציבות בעבודות פיתוח. החפירה, מטעם רשות העתיקות, נוהלה על ידי ע' שדמן, בסיוע י' יעקבי (מנהלה), ט' מלצן ור' משייב (מדידות ושרטוט) וד' שיאון (צילום).

בגבעה סלעית באזור של חורש טבעי בדרום-מזרח הקיבוץ התגלו שתי חציבות, המרוחקות 2 מ' זו מזו (איור 1). החציבות נחצבו, אולי במקרה, מעל מערה טבעית. החציבה המערבית היא פיר רבוע (L100; מידות 1.8×1.8 מ', כ-2 מ' עומק), שנפתח אל החלל של המערה הטבעית שמתחתיו. אפשר שהפיר נועד להיות חלק ממתקן, אולי בור איגום של גת, אך בסופו של דבר לא היה בשימוש. החציבה המזרחית שלא הושלמה (L102; מידות 1.5×2.8 מ', כ-1.5 מ' עומק) היא בור מלבני שאליו מוליכות ממערב שלוש מדרגות (L103). בדופן המזרחית של החציבה ניכרת תחילתה של חציבה. אפשר שחציבה זו היא התחלה של קבר, ואולי החציבה בדופן המזרחית היא תחילתו של כוך קבורה. על סמך חרסים שלוקטו בסביבה אפשר אולי לתארך את האתר לתקופות הרומית המאוחרת או הביזנטית.

 

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version