תועדו עשרה אתרים (איור 1) פרט לתל רקית (9). בחמישה אתרים (2–4, 5, 8) תועדו פריטי צור, הפזורים בשטח נרחב, כנראה בעקבות פעילות אנושית מאוחרת. באתרים 2–4 מתוארכים פריטי הצור לתקופה האפיפליאוליתית, ובולטים בהם כלים מיקרוליתיים. באתר 5 זוהו להבונים מסובבים, האופייניים לתקופה הפליאוליתית העליונה, ובאתר 8 זוהו נתזים גדולים ללא כלים ולכן קשה לתארכם. בשני אתרים (10, 11) תועדו קברים. באתר 10 תועדו גת וקברים מהתקופה הביזנטית שחלקם נחפר בעבר (ר' חדשות ארכיאולוגיות כז:10). בשלושה אתרים (1, 6, 7) תועדו שרידי מבנים יחידים, שנבנו באבני חוף, ובהם ריכוז של חרסים וכלי זכוכית.

מן הסקר עולה כי על רכס הכורכר המערבי ביותר ברצועת החוף הייתה התיישבות מן התקופות הפליאוליתית העליונה והאפיפליאולית. שרידי המבנים, הקברים והגת מלמדים על התיישבות המאוחרת לתקופה הרומית.