הגת בשולי תל צרעה קטנה ופשוטה: משטח דריכה סגלגל (1.2×1.4 מ', 0.17 מ' עומק; איורים 1, 2), וממזרח לו בור איגום מלבני שצלעותיו מעוגלות במקצת (0.7×1.0 מ', 0.55 מ' עומק) וקרקעיתו משופעת כלפי המרכז, שם נחצבה גומת שיקוע לאיסוף שאריות התירוש; תעלה שחתכה משולש (0.12–0.30 מ' רוחב), אולי תוצאה של בליית הסלע, קושרת בין המשטח לבור. משטח הדריכה נפגע ככל הנראה מפעילות חציבה במאה הכ' – ניתן להבחין על פני הסלע בחורים להטמנת חומר נפץ – והשתמרו רק כשלושה-רבעים משטחו. לא נמצאו בחפירה ואף לא בסקירת השטח ברדיוס של כ-50 מ' סביב הגת שברי חרס או ממצאים קטנים אחרים היכולים לרמז על זמנה של הגת. במרחק של כ-60 מ' מדרום-מערב לגת התגלתה אבן ים של בית בד (1.9 מ' קוטר, 0.9 מ' עובי, 0.4 מ' קוטר השקע במרכזה שנועד לקיבוע קורת עץ; איור 3); אפשר שהאבן נמצאה באתרה.

 

ממצאים אלה מצטרפים לגתות הרבות ולחלקים הרבים של בתי בד המוכרים בתחומי תל צרעה, עדות לתפקידם המרכזי של גידולי הגפן והזית במערך הכלכלי של אזור זה.