בתחתית מתקן חקלאי עגול הוסר קטע רצפת טיח לבנה שנחפרה בעונה הקודמת. המילוי תחת הרצפה הכיל עפר ואבנים (0.4 מ' עובי) עד הסלע. לא נמצאו בו חרסים אינדיקטיביים ולכן לא ניתן לתארך את המתקן.