בסקר תועדו שני מעגלי אבנים (איור 1: 1) ושני גלי אבנים (איור 1: 2). מעגלי האבנים מרוחקים כ-50 מ' ממזרח לכביש הגישה למושב. הם מרוחקים כ-30 מ' זה מזה. המעגלים (1.6 מ' קוטר) נבנו מאבנים קטנות והשתמרו לגובה נדבך אחד. סמוך למעגלים לוקטו שברי גוף של סירי בישול מהתקופה האסלאמית הקדומה. שני גלי האבנים מרוחקים כ-200 מ' ממזרח לכביש הגישה למושב. הם מרוחקים 8 מ' זה מזה. גלי האבנים סגלגלים

(0.3 מ' גובה) ובנויים מאבני שדה בינוניות. חלק מהאבנים שקועות בקרקע. אפשר שגלי האבנים מכסים קברי נוודים חפורים בקרקע.