בסקר התברר כי שרידי האתר הקדום משתרעים על שלוחה מוארכת שכיוונה מזרח-מערב. נראה כי מרכזו של האתר היה בראש השלוחה, שם הובחנו שרידי חומה שנבנתה באבנים גדולות. בחלקה המזרחי של השלוחה הובחנו שרידי כפר בן-זמננו; ממזרח לשלוחה ולאתר הובחנה אדמה חומה, המלמדת אולי כי הכפר השתרע גם בשטח זה.

שטח A מתאפיין באדמת תל בהירה, פזורות חרסים וראשי קירות הניכרים בפני השטח. שטח B מתאפיין באדמה חומה, מעט חרסים פזורים על פני השטח, ראשי קירות, חלקם בני-זמננו, ואבני בנייה עתיקות שחלקן משולבות בקירות בני-זמננו וחלקן מוטלות על הקרקע. נראה כי שטח B היה חלק מהאתר הקדום, אך הוא כוסה במבני הכפר ששכן באתר. שטח C משתרע בשוליים הדרומיים-מזרחיים של האתר, סמוך למטעים, ונערכו בו הכשרות קרקע באמצעות כלים מכניים. על סמך חתך בדיקה נראה כי רוב השטח נמצא מחוץ לתחום האתר הקדום. שטח D התמלא באדמת סחף (0.3–2.3 מ' עומק). את השטח חצה בעבר ערוץ נחל, אולם הוא נסתם במהלך הכשרת קרקע מטעם קק"ל, כנראה בתחילת שנות התשעים של המאה הכ' (על פי דברי חקלאים במקום), ובמקומו הונח צינור ניקוז תת-קרקעי. על סמך חתך בדיקה ברור כי כל השטח משתרע מחוץ לאתר הקדום.