נחפרו שני ריבועים ונחשף, בעזרת כלי מכני, מכלול אדריכלי, שהשתייך כנראה לשרידי הכפר הערבי אל-קוביבה. התגלה חדר (3 × 4 מ'; איור 2) שלא נחשף בשלמותו בשל מגבלות שטח החפירה לדרום. החדר תחום בקירות ממזרח (W3), מצפון (W2) וממערב (W1), הבנויים מאבני גוויל בינוניות וקטנות. אף שאי אפשר לעמוד על תכניתו האדריכלית הכוללת של החדר, על פי הגודל שנחשף נראה שדמה לחדרים אחרים שהתגלו בחפירות שבהן זוהו שרידי הכפר אל-קוביבה (יקואל 2012; הרשאה מס' 6727-A). ממצא כלי החרס מתוארך לתקופה העות'מאנית ובו קערה (איור 1:3), קדרות (איור 2:3, 3), פך (איור 4:3) וקנקן (איור 5:3).

 
קרבת השרידים ליחידות האדריכליות שהתגלו בחפירות הקודמות יכולה להעיד כי האזור היה מיושב בצפיפות. כיוונם הדומה של המבנים מצביע על דרגה מסוימת של תכנון. מכלול כלי החרס נושא אופי ביתי.