נפתח ריבוע אחד שנחפר עד לסלע האם ונחשפו ארבע שכבות ארכיאולוגיות מתקופות הברונזה המאוחרת, הברזל והצלבנית (איור 1).

 
שכבה IV. מעל לסלע האם (קירטון; 2.35 מ' מפני השטח) נחשפו תשתית רצפה בנויה מאבנים בינוניות וגדולות ומעליה שרידים דלים של קיר. מעל תשתית האבן נחשפה רצפת גיר כתוש ועליה עצמות בעלי חיים ושברים רבים של כלי חרס המתוארכים לתקופה הברונזה המאוחרת.
שכבה III. זוהו שני שלבי בנייה. לשלב הראשון שייכת תעלה מכוסה באבנים (5.3 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב; איור 2) היורדת בשיפוע לדרום ומתפצלת לשתי שלוחות. דופנות התעלה בנויות אבנים בינוניות וגדולות שאינן תמיד צמודות זו לזו ורצפתה עשויה אדמה צהובה מהודקת. בחלק הצפוני של השטח בנויה התעלה מעל מילוי עפר ואילו בחלקו הדרומי היא בנויה על רצפת האבן משכבה IV ושיפועה מתון יותר. רצפה מגיר כתוש ומהודק ניגשת אל התעלה משני צדיה במפלס אבני הכיסוי. מעל רצפה זו נמצאו עצמות בעלי חיים ושברי כלי חרס רבים המתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת.
לשלב השני יש לייחס קיר (4.8 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 0.7 מ' גובה) שנחשף בחלקו בחתך המזרחי של שטח החפירה.
שכבה II. נחשף קיר מעוגל מעט (4.8 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב, כ-1 מ' גובה) הבנוי בחלקו על הקיר משכבה IV. בפינה הדרומית-מערבית של הריבוע ניגשת אל הקיר רצפת עפר כבוש ועליה שרידים של תנור מרובע בנוי אבנים בינוניות ולבנים. הממצא הקרמי מתוארך לתקופת הברזל.
שכבה I. נחשףבור (4.5×3.0 מ', כ-0.8 מ' עומק) שנחפר אל תוך השכבות הקדומות וחתך רצפות, קירות ואבני כיסוי של התעלה משכבה III. הבור הכיל אבנים גדולות וכן עצמות בעלי חיים ושברי כלי חרס מהתקופה הצלבנית, בעיקר שברים גדולים של אמפורות. נמצאו גם שברי קערות מזוגגות המתוארכות למאה הי"ב לסה"נ.