בגת המערבית (איור 2) משטח דריכה טרפזי (1.65×2.50 מ') ובצדיו שתי גומות עמוקות (0.33 מ' קוטר, 0.41 מ' עומק). מצפון למשטח בור איגום מלבני (1.08×0.78 מ', 0.42 מ' עומק) שבתחתיתו נחצבה גומה. בין בור האיגום למשטח הדריכה מחיצת סלע (0.2 מ' עובי) שבה שני נקבים מפולשים (0.17 מ' קוטר) המחברים ביניהם.

גת זו דומה לגתות שנחפרו במגדל העמק (עתיקות 34: 197-195) ותוארכו לתקופת הברונזה התיכונה.
 
לגת המזרחית (איור 3) משטח דריכה (4.60×2.08 מ') שחלקו המערבי נפגע בעבר מחציבה של אבני גזית לבנייה וחלקו הדרומי נפגע במהלך סלילת הכביש בימינו. במרכז השטח בור מרובע המתרחב בחלקו התחתון (0.23×0.30 מ', 0.2 מ' עומק), אשר שימש להצבת מכבש בורג לסחיטת זגים. בין משטח הדריכה לבור מחיצת סלע (0.3 מ' עובי) שבה שתי תעלות המחברות ביניהם. בור האיגום (1.37×1.10 מ', 1.3 מ' עומק) מלבני עם מדרגה רחבה במערב. אל המדרגה מוליך מרזב רדוד שתפקידו אינו ברור. בפינה הדרומית-מערבית של רצפת הבור נחצב בור מלבני (0.53×0.60 מ', 0.2 מ' עומק) מרוצף פסיפס לבן. על קירות בור האיגום שרידי טיח ששוקעו בו חרסים מהתקופה הרומית המעידים על תאריכה של הגת.