החפירה הנוכחית נעשתה בקטע שנפגע מעבודת כלי מכני ובניית קיר בטון (11 מ' גובה) התומך בחלק העליון של הכפר מעליו ובתל שמתחתיו.

נפתחו ארבעה ריבועים (1, 2 מערביים, 4.0×4.5 מ'; 3, 4 מזרחיים, 3.0×3.5 מ'), תחומים בצפון בקיר הבטון ובדרום בתעלת ניקוז.

בריבועים המערביים לא נמצא ממצא באתרו. החפירה בריבוע 1 הסתיימה בסלע הטבעי

(2.5-2.0 מ' עומק מפני השטח). ריבוע 2 נסגר עם חשיפת משטח בטון עבה ששימש עוגן לקיר הבטון (2.5 מ' עומק מפני השטח). בשני הריבועים נמצא מילוי מודרני שמקורו בבניית קיר הבטון ושהכיל אבנים, בולדרים ושברי כלי חרס המתוארכים לתקופות הברזל 1 ו-2, הפרסית, ההלניסטית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה, הצלבנית, הממלוכית והעות'מאנית, וכן ממצא מודרני כמו גומי, פלסטיק וזכוכית.

 
ממצא דומה נחשף בריבועים 3 ו-4 (איור 2). החפירה הופסקה בעומק של 2.5 מ' בגין המצב הרעוע של מחיצות הריבועים והטופוגרפיה שלא אפשרה את הרחבת השטח. חתך בדיקה מצומצם שנעשה בעזרת מחפרון חשף את סלע האם בעומק של 4 מ' מפני שטח. דומה שממצא מתקופת הברזל באתרו היה בקרבת סלע האם.
הממצא היחיד במילוי הראוי לציון הוא ראש שור מעוצב שהיה כנראה חלק מקרנוס מתקופת הברזל 1. הצוואר החלול מסתיים בראש מעוצב היטב שלועו מחורר. הקרניים והאוזניים שבורות אולם סימניהם ברורים מאוד. העיניים מעוצבות בחריצה שלא כמו העיצוב השגרתי שבו העיניים מופיעות ככדוריות טין מודבקות. ראשי שוורים שעיטרו קרנוסים מתקופת הברזל אינם נדירים (עתיקות 124-121:22).