הגדרה בנויה באבני גוויל לא מסותתות המונחות על האדמה ועל סלע האם במקומות הגבוהים (4 מ' אורך קטע החפירה).
בור המים חצוב בסלע הטבעי ולו שני פתחים. פי הבאר של הפתח המזרחי הוא חוליה עגולה מאבן מונוליתית עם חור במרכזה. ליד פתח הבור נמצאה שוקת. הפתח המערבי היה זהה לפתח המזרחי אך נהרס ויצא מכלל שימוש, שברי אבן פי הבאר עדיין מונחות בקרבת הפתח.