בקצה הדרומי-מערבי של מדרון סלעי שנפגע מפעולות פיתוח נחפר שטח (2 × 2 מ') עד לסלע הטבעי (כ-3 מ' עומק). התגלה כוך לא רגולרי חצוב בסלע (1.5 ×  1.6 מ', 1.1 מ' גובה; איור 1). בכניסה לכוך (כ-1.1 מ' גובה, כ-0.9 מ' רוחב) מדרגה (0.1 מ' גובה). נראה שהכוך שימש לאחסון או שהיה חלק ממתקן שהמשכו מערבה לא השתמר.
בפינה הצפונית-מזרחית של הכוך נמצאו חרסים לא אינדיקטיביים.