האתר הקדום נווה אור נמצא בשדה חקלאי בין הקיבוץ לבין תל כיתן, על מדרגת הע'ור הגבוהה מנהר הירדן ועל גבי שכבת סלע משקע מתצורת הלשון (0.4–0.5 מ' עובי) שמקורה במניפת הסחף של נחל תבור. האתר התגלה על ידי חברי הקיבוץ ונסקר לראשונה בשנות ה-50 של המאה הקודמת (איור 2; Tzori 1958; Perrot, Zori and Reich 1967); האתר לא נחפר עד היום. בתל כיתן הסמוך נחשפו בעבר שכבות יישוב מהתקופות הכלקוליתית, הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה והברונזה המאוחרת ומהמאה הז' לסה"נ וכן בית קברות מימי הביניים ומהתקופה העות'מאנית (ח"א תשל"ה).
נפתחו ארבעה ריבועי חפירה בשני שטחים (A ו-B; איור 3), המרוחקים כ-40 מ' זה מזה. בשטח A נחשפו מפלסי חיים, שרידי קירות ורצפות שתוארכו לתקופה הכלקוליתית המאוחרת (5,800 שנה לפני זמננו), והובחנו בהם שלושה שלבים אדריכליים זה מעל זה (3A–1A). בשטח B נחשף בור מן התקופה הכלקוליתית המאוחרת. בחודש מאי 2018 נערכה חפירת המשך בשטח B, ונחשפה בו שכבת יישוב מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת (פרייקמן וגוטפלד 2021).
 
שטח A (איור 4)
שלב 3A (איור 5). נחשף בחלקו מפלס פעילות משופע ממערב למזרח (125L; איור 6) שהושתת על גבי סלע המשקע. המפלס עשוי מטין מעורב עם גיר כתוש ופסולת סיתות של כלי צור, ונמצאו עליו חרסים, כלי אבן וכלי צור מן התקופה הכלקוליתית המאוחרת.
 
שלב 2A (איור 5). נחשפו רצפה (127L) ושלושה קירות (115W, 118W, 128W) מקבילים. רצפה 127 עשויה מטין מעורב בגיר כתוש וצור; היא ניגשה אל קירות 115 ו-128. ברצפה נחפרו שקעים שמטרתם אינה ידועה. קירות 115 ו-118 נבנו מיסוד של שתי שורות אבני שדה קטנות ועליו נדבכים של לבני בוץ. קיר 115 השתמר לגובה שלושה נדבכים, מהם נדבך יסוד אחד ושני נדבכים של לבני בוץ, ואילו קיר 118 השתמר לגובה נדבך אחד של לבני בוץ. קיר 128 נבנה משורה של אבני גוויל ושימש כנראה עיבוי לקיר 118.
 
שלב 1A (איורים 7, 8). שלב זה השתמר במקוטע שכן הוא נפגע קשות מפעילות חקלאית בימינו. מתחת לפני השטח נחשף מפלס חיים (103L). נחשף קיר (126W) שנבנה מאבני גוויל מגיר והשתמרו ממנו שלוש אבנים בלבד. אל קיר זה ניגשה רצפה (103L) עשויה מטין וגיר כתוש, שהושתתה על חלוקי נחל, חרסים וכלי אבן (108L). על הרצפה נבנה תנור (120L; איור 9) שבתוכו נמצאו חומר שרוף, הכולל חומר אורגני וקדרה מרוסקת. נחשף קיר נוסף (110W), שנבנה מנדבך אחד לפחות של אבני גוויל מגיר; הקיר ממשיך כנראה אל מחוץ לגבולות החפירה.
 
שטח B
נחשף בור רדוד (213L; 0.3–0.4 מ' עומק; איורים 10, 11) שמתארו לא רגולרי והוא נכרה באדמת סחף. נראה שבשלב המאוחר שלו מולא הבור בפסולת. בבור נמצאו חרסים רבים וכלי אבן; סמוך לבור נמצאו שברים של לבני בוץ, אולי של קירות או של מתקנים שנבנו מחוץ לשטח החפירה.
 
מכלול כלי החרס משני שטחי החפירה כולל מספר רב של כלי אגירה, בפרט קנקנים ופיטסים, וכן כמה קערות. חלק מהכלים מעוטרים בדגם חבל או בחיפוי אדום. מכלול כלי הצור כולל כ-20 להבי מגל בעלי גב, כמה כלים דו-פניים כגון אזמלים וכן מגרדים. מכלול כלי האבן כולל כ-40 כלים, בפרט שברי קובעות בזלת, משקולות ואבני שחיקה. הניתוח הראשוני מלמד כי כל כלי החרס וכלי הצור אופייניים לתרבות הע'סולית שבתקופה הכלקוליתית המאוחרת. התרבות החומרית שנתגלתה באתר דומה לאלה שהתגלו באתרים נוספים באזור. כמו כן, בסקרים שנערכו בשדות בקרבת האתר נמצאו ממצאים רבים באזור נרחב המלמדים על קיומו של יישוב גדול מתקופה זו במקום.