קיר השדה (W16; אורך השתמרות 7 מ'; איורים 2, 3) נבנה מאבנים גדולות (0.26 × 0.80 × 0.90 מ' גודל ממוצע), חלקן צמודות זו לזו וחלקן מרווחות כ-0.3 מ' זו מזו. נראה כי שימש לסימון גבול חלקה חקלאית.

הספלולים (L15 — קוטר 0.84 מ', עומק 0.26 מ' [איור 4]; L18 — קוטר 0.25 מ' קוטר, עומק 0.21 מ' [איור 5]) נתגלו במרחק של 1.5 מ' זה מזה.
המתקן (L17), שהובחן עוד קודם לחפירה, נחצב בגוש סלע גדול ומוחלק (כ-2 מ' אורך, 1.3 מ' רוחב; איור 6). בשוליו הצפוניים של הסלע השתמרה חציבה (3 ס"מ עומק), ובחלקו המערבי של הסלע היה בור מרובע חצוב (0.30 × 0.34 מ', 0.25 מ' עומק). המתקן שימש אולי לעיבוד תוצרת חקלאית.
כן נפתחה חפירה בשלושה מקומות, אך נתגלה בהן רק משטח סלע טבעי.
 
קיר החלוקה, הספלולים והמתקן מצטרפים לכלל המתקנים החקלאיים שנחפרו באזור ומעידים על הפעילות החקלאית בחורבות זכריה וחרובה הסמוכות. בהיעדר ממצא מתארך אפשר לשער כי הם הותקנו בתקופה הביזנטית, בדומה לשאר המתקנים באזור.