נחשפו שישה קברי שוחה שנכרו לתוך סלע גירני רך. קבר אחד (L107; איור 2) מתוארך לסוף התקופה הפרסית–ראשית התקופה ההלניסטית (המאות הד'–הג' לפסה"נ) וחמישה (L230 ,L128 ,L126 ,L121 ,L109) כנראה מהתקופה האסלאמית הקדומה. במזרח השטח נחשפה שורת אבני גוויל גדולות ובינוניות (L115), ייתכן שמסמנות קבר נוסף, אך לא נמצא תחתיה כל ממצא. מצפון-מזרח לשורת האבנים נחשף בור קטן (L124), הכרוי בסלע גירני רך. במילוי הבור לא נמצא כל ממצא. במרכז שטח החפירה (ריבוע B6) נחשף סלע טבעי ללא ממצא (L123 ,L101).

 
התקופה הפרסית–ראשית התקופה ההלניסטית (המאות הד'–הג' לפסה"נ)
נחשף קבר (L107; איורים 3, 4), שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, ובו ריכוז של חרסים, לפחות שלושה קנקני שק (איור 1:5–3). לקנקן מס' 3 שפה מעוותת וצווארו שקוע לתוך הגוף. נראה כי הקנקנים שימשו מנחות קבורה. מתחת לקנקנים נמצאו עצמות של פרט צעיר — שתי עצמות שוקית, בחלק המערבי של הקבר, וכן שברים קטנים של עצמות אחרות. על פי גודל העצמות וקצות העצם שאינן מאוחות לגוף העצם, גיל הפרט 10–15 שנים (Johnston and Zimmer 1989:11–22). אפשר שהקבר קשור לקבורה מהתקופה ההלניסטית שנחשפה בשוליים הדרומיים של תל מעמר בחפירותיו של א' דרוקס.
 
התקופה האסלאמית הקדומה(?)
שלושה קברים נמצאו בריבוע המערבי (B5). הם כרויים בסלע גירני רך (L100), סמוכים זה לזה, וכוסו או סומנו בשורה של אבני גוויל גדולות ובינוניות (L114 ,L112 ,L111; איור 6). בקברים (L128 ,L126 ,L121) מילוי של אדמה גירנית רכה שגונו אפור, ותחתיו נחשפו עצמות אדם. 
קבר 121. נמצאו שתי עצמות ירך במנח אנטומי ובארטיקולציה. מנח העצמות מורה כי הפרט הונח בכיוון מזרח–מערב, הראש במזרח (לא השתמר). על פי גודל העצמות ועוביין אפשר להסיק כי הפרט בוגר, מעל 15 שנים (Bass 1987). מין הפרט אינו ברור.
קבר 126. לא נמצאו עצמות, כנראה מפאת שימורו הגרוע.
קבר 128. נמצאו עצמות בארטיקולציה אנטומית המייצגות פרט אחד בוגר, שוכב פרקדן על גבו, בכיוון מזרח–מערב, הראש במזרח (לא השתמר, אך נמצאו שיניים אחדות) והרגליים במערב. גיל הפרט, על פי רמת שחיקת השיניים, 30–40 שנים (Hillson 1986:176–201). מין הפרט כנראה זכר, על פי עצמות הירך המגושמות (Bass 1987:207–225).
 
כ-10 מ' מזרחה (בריבועים B7 ו-B8) נמצאו שני קברים (L130 ,L109; איור 4), הדומים לאלה שבריבוע המערבי.
קבר 109. בצדו הדרומי-מערבי של הקבר נמצאו שרידים של אגן, גף תחתון ושיניים של פרט בוגר. העצמות נמצאו בארטיקולציה אנטומית, והן מרמזות על קבורה ראשונית. ייתכן שהנקבר הוטמן בשוחה חצובה, ונסחף או גלש לשוליים המערביים של הקבר. בפינה הצפונית-מזרחית של הקבר נחשפה טבעת מנחושת (איור 7).
קבר 130. הקבר סומן בשורת אבני גוויל גדולות (L105). נחשפו עצמות אדם, המייצגות פרט בוגר — גולגולת, חלק מגף תחתון (שתי עצמות שוק) ושברי עצמות. מיקום העצמות בקבר מרמז שהפרט נקבר בקבורה ראשונית, הראש במזרח והרגליים במערב. כל התפרים בגולגולת (skull sutures) היו פתוחים, עדות לגילו הצעיר של פרט בוגר זה: 15–18 שנים (Bass 1987:31–60). עצמות הגולגולת היו עבות ואף ניכרו סממנים מורפולוגיים אחדים המרמזים כי מין הפרט זכר (Bass 1987:81–83).