אבני ג' תשנ"ז. בתי הקברות של ירושלים ובית גוברין במאות ד' – ז' לסה"נ, כדוגמא לבתי קברות עירוניים בארץ-ישראל בתקופה הרומית המאוחרת והביזאנטית, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית. ירושלים.