קירות המבננים נבנו מלבני בוץ בצבעים חום בהיר-צהבהב, אפור-שחור וחום כהה עם גושים לבנים (כורכר?). לעתים הונחו שורות אבנים בין נדבכי הלבנים על מנת לייצבם. יסודות הקירות נבנו מאבני כורכר במגוון גדלים; הם נחשפו בעיקר בפינות המבננים. חלקים מהמבננים נבנו מעל חפירה באדמה, שנועדה אולי לכריית קרקע חרסיתית לעשיית הלבנים. בחדרי המבננים התגלו רצפות שנבנו מחומר לבנים שהונח על כורכר מפולס או מחרסית מעורבת בכורכר. במבנן שבשטח A התגלה גם ריצוף לבנים. בין שני המבננים חוצץ רחוב מפולס (St1; כ-4.6 מ' רוחב).

 
שטח A. נחשף מבנן (כ-700 מ"ר; איור 4) הכולל שתי יחידות של חדרים וחצרות, הצמודות זו לזו. ביחידה הדרומית נחשפו שלושה חדרים
(A12, A10 ,A8) ושלוש חצרות גדולות (A3–A1). בחצר A2 התגלו חדר קטן (A9) ותנור. ביחידה הצפונית נחשפו שלושה חדרים (A6–A4) הסדורים בטור, ומסביבם שלוש חצרות קטנות (A11 ,A7b ,A7a; איור 5). בשלוש חצרות אלו התגלו תשעה טבונים במגוון צורות ומידות. השתמרותם של רוב הטבונים טובה. בחלק מהטבונים התגלה אפר של צמחים שונים. במבנן נערכו כמה שינויי בנייה נקודתיים, הכוללים סתימת פתחים, תיקון קירות, הרמת רצפות וביטול טבונים. בחדרים ובחצרות במבנן A התגלו שברי כלי חרס מהתקופה ההלניסטית, ובהם קערות, קדרות בישול, אמפורות, קנקנים, פכיות ומעט שברי נרות, וכן מטבעות, אבני שחיקה מבזלת ועצמות. 
 
שטח B. נחשף מבנן (כ-470 מ"ר; איור 6) הכולל חצר מרכזית (B1) המוקפת ב-11 חדרים (B14 ,B11–B2) ומסדרון (B12). ממזרח לחדרים B10 ו-B11 התגלה חלק מחצר נוספת (B13). מסדרון B12 הוביל מרחוב St1 אל חצר B1. בחדר B4 התגלה פתח נוסף שחיבר את המבנן לרחוב. בחצר B1 התגלו חמישה טבונים ותנורים. מדרום לחצר זו לא התגלו חדרים, אולי מפאת העשן הרב שנשב מהטבונים והתנורים. טבונים נוספים התגלו בחדרים B4 ו-B5 ובחצר B13. במבנן זוהו שלבי משנה בבנייה, הכוללים סתימה של חלק ניכר מפתחי החדרים ושל הפתחים מהרחוב וכן הרמת רצפות בחלק מהחדרים. ממערב למבנן נחשף חלק של רחוב או סמטה (St2). במבנן התגלו שברי כלי חרס מהתקופה ההלניסטית דומים לאלה שהתגלו במבנן שבשטח A. עוד התגלו מטבעות, משקולת מרובעת מעופרת (איור 7) ששימשה אולי בפעילות כלכלית ואבני שחיקה, רובן מבזלת. בדרום-מערב חצר B1, ליד אחד התנורים, התגלו עצמות רבות, ובהן עצמות חזיר.
 
מעל המפולות של שני המבננים התגלו הצטברויות של חול, ונחשף בהן בור אשפה מהתקופה העות'מאנית המאוחרת, ובו שברי כלי חרס וכלי זכוכית מהתקופות הרומית המאוחרת, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והממלוכית. במילוי של חומר לבנים בחצר 1B התגלו כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה 2.
 
שטח C. במרחק של כ-20 מ' ממזרח למבנן A נחשפה באר מים עגולה (כ-38 מ' עומק; איור 8); כיום היא סתומה בחול ועומקה נמדד עד החול במד טווח לייזר. נראה שהבאר נמצאת מחוץ ליישוב משום שלא התגלו מבנים נוספים ממזרח לה. הבאר נבנתה מאבני כורכר מהוקצעות. פי הבאר רבוע (2.6 × 3.2 מ') ונסגר בקמרון, שנבנהמאבנים מהוקצעות וטויח מחוץ בטיח שמעורבים בו צדפים. באר זו אינה מופיעה במפות מימי המנדט הבריטי. בקרבת הבאר התגלו שברי כלי חרס רבים המתוארכים כולם לתקופה ההלניסטית ומלמדים כנראה שהבאר שימשה יישוב שהתקיים בתקופה זו ולא מאוחר יותר.
 
שני המבננים שהתגלו דומים זה לזה בחומרי הבנייה ובשיטת הבנייה. הם גדולים ממבננים שהתגלו בחפירות קודמות באתר. המבננים ושני הרחובות הצמודים להם הם כנראה חלק מתכנית היפודמית של היישוב, שדרשה תכנון מוקדם והשקעה רבה.