מחצבה 1 (L101 ,L100; איורים 2–5). מחצבה קטנה לאבני בנייה. בסלע ניכרים סימני ניתוק של גושי סלע מלבניים (0.40 × 0.65 מ'); רובם מסודרים בשורה ומוקפים בתעלות ניתוק. בהצטברות של סחף מעל למחצבה נתגלו מעט שברים מצולעים של קנקנים מן התקופה הביזנטית. 

 
מחצבה 2 (L103; איורים 3, 6, 7). מחצבה צרה וארוכה לאבני בנייה, 22 מ' מדרום-מערב למחצבה 1. ניכרות בה תעלות ניתוק צרות ועמוקות סביב גושי סלע מלבניים (0.40 × 0.65 מ' בממוצע), המסודרים בשורות אחדות. במחצבה נותר גוש סלע מלבני שלא נותק ושחציבתו כמעט הושלמה.
 
מחצבה 3 (L105; איורים 3, 6, 8). מחצבה לאבני בנייה, שניכרות בה תעלות ניתוק סביב מעט גושי סלע מלבניים. בהצטברות הסחף מעל למחצבה נתגלו מעט שברים מצולעים של קנקנים מהתקופה הביזנטית. 
 
מערה 31 (L104; איורים 3, 6–8), קטנה וסגלגלה (1.4 × 2.9 מ', 1.45 מ' גובה), נחצבה בסלע גיר רך, 32 מ' מצפון למערת קבורה 30 (בארי 2015) ומתחת למחצבה 3. למערה, שנפגעה בעת המודרנית, חלל מרכזי קטן שתקרתו נפגעה מכלי מכני; גם הפתח לא השתמר. בשכבת אדמה שהצטברה מעל לרצפת המערה התגלו שברי גוף של קנקנים ושל פך, הדומים לכלי חרס שנתגלו במערה 30 (בארי 2015) ואפשר לכן לשער שהם מתקופת הברזל 2. כן נתגלו חרסים מצולעים, כנראה מן התקופה הביזנטית, המלמדים על זמן השימוש המאוחר במערה.
נתגלו שלוש מחצבות לאבני בנייה. ממידותיהן הדומות של האבנים שנתגלו בשתיים מהן אפשר להניח שהן פעלו בעת אחת. סמוך להן נתגלתה מערה ששימשה בתקופות הברזל 2 והביזנטית.