קיר 101 (איורים 3, 4). במדרון מתון של גבעה המשתפל לצפון-מזרח הובחן על פני השטח ראש קיר (כ-25 מ' אורך) בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח. בחלקו הצפוני-מערבי של הקיר נערכה חפירת בדיקה והתברר שהקיר נבנה משורה אחת של אבני שדה גדולות, וביניהן אבנים בינוניות וקטנות, והשתמר לגובה של שלושה נדבכים. במרחק של כ-2 מ' מדרום לקטע הקיר שנחשף יש מחשוף סלע בולט (כ-0.2 מ' גובה). בין הקיר למחשוף הסלע התגלתה על הסלע שכבת עפר מהודק שבתחתיתה אבנים קטנות (L143; עובי 0.2–0.3 מ'); בשכבה זו התגלו מעט חרסים מהתקופה הביזנטית. מצפון לקיר התגלתה מפולת של אבני שדה, ומתחתיה, על סלע האם, נחשפה שכבת אדמה (L141). נראה שקיר 101 תמך דרך שחיברה בין חלקות חקלאיות.

 
גת F15 (איורים 5, 6). סמוך לתחתית מדרון נחשפה גת חצובה שתכניתה אינה ברורה והובחנו בה שני שלבי שימוש. בשלב הראשון כללה הגת בור איגום רבוע (L153; כ-3 × 3 מ', כ-1 מ' עומק), משטח סלע מסותת ששימש משטח דריכה (L151), המחובר לבור 153 בשתי תעלות (L154 ,L152; כ-0.2 מ' רוחב, כ-0.15 מ' עומק), ובור שמתארו לא רגולרי (L157; איור 7), חלקו טבעי וחלקו חצוב, המחובר לבור 153 בתעלה רדודה (L155). ממערב לבור 153 נחשף שקע עגול רדוד (L156; קוטר 0.3 מ', עומק 0.25 מ'). בשלב השני ייתכן שהגת כללה שני משטחי דריכה ובור איגום יחיד. בור האיגום 153 מהשלב הקדום הורחב והמשיך לשמש בשלב זה. כ-20 מ' מצפון-מזרח לגת התגלה ספלול (L158).
 
גת F16 (איורים 8, 9). התגלתה גת ובה משטח דריכה (L161), שחלקו חצוב וחלקו טבעי, ובור איגום (L164; איורים 10, 11). בקרקעית בור האיגום נחצבה גומחת שיקוע (L165). בין משטח הדריכה לבור האיגום מחברות שתי תעלות (L167 ,L162), ומשולבות בהן גומחות שיקוע (L166 ,L163).