למעט כלי צור ספורים שנמצאו על פני השטח, לא נתגלה בחפירה ממצא קדום; החרסים האינדיקטיביים היחידים הם מתקופת המנדט הבריטי, והתרמילים הם שרידים ממבצע חירם לכיבוש הגליל בשנת 1948. נראה אם כך ששכבת פני השטח הוסרה לפני 1948, ועמה השרידים הארכיאולוגיים, אם היו כאלה. פריטי הצור והחרסים המעטים, והעדר כל שריד אדריכלי, מצביעים על כך שהאזור היה תמיד בשימוש חקלאי.